Kysucký Lieskovec Lodno
Pondelok 18:00  
Utorok  

nebude

Streda 7:00  
Štvrtok

nebude

 
Piatok  18:00 detská  16:45
Sobota 8:00    
Nedeľa  8:00, 11:00 9:30
sobota, 07 december 2013 12:46

Pastoračné centrum

Pastoračné centrum Pastoračné centrum

Centrum bolo posvätené 29.9. 2001

 

Farské pastoračné centrum LIENKA (Lieskovec nachádza Krista)

Obnova Pastoračného centra

" Zrúcať dom je ľahké, ťažšie je postaviť ho. Ľahké je kritizovať, ťažšie je konať ".

Dnešný mladý človek potrebuje využiť svoj voľný čas. Ponúkajú sa mu rôzne možnosti, ale nie všetky sú užitočné. Aby správne vedel využívať čas, musíme mu v tom pomôcť.

Je našou spoločnou snahou poskytovať deťom, mládeži, ale i dospelým priestory pod kostolom v pastoračnom centre LIENKA na využívanie voľného času a spoločné stretávanie sa za účelom duchovného, kultúrneho, ale i športového rastu, za účelom rozvíjania talentov, osobností, hľadania a napĺňania svojho poslania.

Práve čas strávený v priestoroch pastoračného centra nám všetkým môže pomôcť poznávať Boha v nás pri vzájomnom stretávaní a poznávaní seba navzájom. Ako sa nám to spolu bude dariť, záleží len a len od nás všetkých.

 

Možnosti:

Každý piatok po detskej sv. omši pozývam deti, mladých na kino alebo posedenie do Centra pod kostolom. Je to od 19.00 do 20.45. Okrem toho v piatok o 16. 00 býva nácvik spevokolu Lienka.
Každý deň po dohovore s farským úradom je možnosť prísť do centra a zahrať si:

  • stolný tenis,
  • biliard,
  • kalčeto,
  • rôzne spoločenské hry,
  • posedenie pri káve,čaji a iné

Taktiež v spolupráci s Centrom voľného času v Kysuckom Lieskovci máme možnosť využívať telocvičňu . Ďakujem vedeniu CVČ a  Základnej škole. A robíme rôzne aktivity pre rodiny, birmovanecké stretká, koncerty, naposledy koncert Dizraeli, stretnutia Tretieho rádu Sv. Františka každý pondelok večer.

 

Výročie Pastoračného centra

Na 60-te výročie posviacky farského kostola sme si pripomenuli aj 10-te výročie posviacky nášho Pastoračného centra LIENKA. Posviacka bola to 29. 9. 2001.

 

                                                                                 Váš farárko Jojko, a ostatné spoločenstvá.

 

Čítať 2240 krát
Jozef Šamaj

Pochádzam z Krásna nad Kysucou. Po skončení štúdia na Teologickej fakulte a po kňazskej vysviacke som pôsobil ako kaplán na sídlisku Žilina – Solinky. Neskôr ako správca farnosti v Lednických Rovniach, v Žiline – Vlčincoch. V r. 2009 som ukončil doktorandské štúdium na Filozofickej fakulte UKF v Nitre, odbor Kulturológia. Od 1.7.2010 pôsobím ako farár v Kysuckom Lieskovci.

Webstránka: www.farnostkysuckylieskovec.sk