Kysucký Lieskovec Lodno
Pondelok 18:00  
Utorok  

16:45

Streda 7:00  
Štvrtok

18:00 s adoráciou

 
Piatok  18:00 detská 16:45 
Sobota 8:00 birmovanecká  
Nedeľa  8:00, 11:00 9:30
Jozef Šamaj

Jozef Šamaj

Pochádzam z Krásna nad Kysucou. Po skončení štúdia na Teologickej fakulte a po kňazskej vysviacke som pôsobil ako kaplán na sídlisku Žilina – Solinky. Neskôr ako správca farnosti v Lednických Rovniach, v Žiline – Vlčincoch. V r. 2009 som ukončil doktorandské štúdium na Filozofickej fakulte UKF v Nitre, odbor Kulturológia. Od 1.7.2010 pôsobím ako farár v Kysuckom Lieskovci.

sobota, 17 november 2018 18:29

Tridsiata tretia nedeľa cez rok

FARSKÉ OZNAMY

Tridsiata tretia nedeľa v období cez rok

18.11.2018

 

Liturgia týždňa

Streda: Obetovanie Panny Márie, sp.

Štvrtok: Sv. Cecílie, panny a mučenice, sp.

Sobota: Sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza a spoločníkov, mučeníkov, sp.

Sväté omše:

 

Kysucký Lieskovec

Lodno

Pondelok

18:00

 

Utorok

 

16.45

Streda

7:00

 

Štvrtok

18:00 s adoráciou

 

Piatok

18:00 detská

16:45

Sobota

8:00 birmovanecká

 

Nedeľa

8:00, 11.00

9:30

Nácvik detského spevokolu:

Nácvik detského spevokolu Lienka bude v piatok o 16:30 hod. v pastoračnom centre.

Oznam pre birmovancov:

V sobotu o 8:00 bude birmovanecká sv. omša a po nej náuka.

Adorácia:

Vo štvrtok po sv. omši vo farskom kostole všetkých pozývam na adoráciu. Poďme spolu adorovať za jednotu.  

Upratovanie:

Budúci týždeň o 10:00 upratujú v Kys. Lieskovci farníci č.d. 364,365,367,370,372,373,376,377 a v Lodne podľa rozpisu vo výveske.

Ďakujem tým, ktorí upratovali v tomto týždni a tým, ktorí budú upratovať  v budúcom.                                                                                                                                                                                                                     

 

Všetkým tým, ktorí budú mať v tomto týždni narodeniny, meniny alebo     iné  jubileum, prajem hojnosť Božieho požehnania.

 

www.farnostkysuckylieskovec.sk                               e-mail:Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Tel.: 041/423 11 41 (aj odkazovač)

 

 

nedeľa, 11 november 2018 00:58

Tridsiata druhá nedeľa cez rok

FARSKÉ OZNAMY

Tridsiata druhá nedeľa v období cez rok

11.11.2018

Liturgia týždňa:

Sobota: Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky sp.

Sväté omše:

 

Kysucký Lieskovec

Lodno

Pondelok

18:00

      13:30   pohrebná

Utorok

 

16:45

Streda

7:00

 

Štvrtok

18:00

 

Piatok

18:00 detská

16:45

Sobota

                                    8:00

 

Nedeľa

8:00, 11.00

9:30

Nácvik detského spevokolu:

Nácvik detského spevokolu Lienka bude v piatok o 16:30.

Upratovanie:

Budúci týždeň upratujú v Kys. Lieskovci farníci č.d. 355,356,357,358,359,360,361,363  a v Lodne podľa rozpisu vo výveske.

Ďakujem tým, ktorí upratovali v tomto týždni a tým, ktorí budú upratovať  v budúcom.                                                                                                                                                                                                                     

 

Všetkým tým, ktorí budú mať v tomto týždni narodeniny, meniny alebo     iné  jubileum, prajem hojnosť Božieho požehnania.

 

www.farnostkysuckylieskovec.sk                               e-mail:Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Tel.: 041/423 11 41 (aj odkazovač)

 

 

 

sobota, 03 november 2018 21:56

Tridsiata prvá nedeľa cez rok

FARSKÉ OZNAMY

Tridsiata prvá nedeľa v období cez rok

4.11.2018

Liturgia týždňa:

Piatok: Výročie posviacky Lateránskej baziliky, sv.

Sobota: Sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi, sp.

Sväté omše:

 

Kysucký Lieskovec

Lodno

Pondelok

18:00

 

Utorok

18:00

16.45

Streda

18:00

 

Štvrtok

18:00

 

Piatok

18:00  detská

16:45

Sobota

8:00 birmovanecká

 

Nedeľa

8:00, 11.00

9:30

Zbierka:

Dnes je pravidelná mesačná zbierka na kostol. Pán Boh zaplať za Vaše milodary.

Nácvik detského spevokolu:

Nácvik detského spevokolu Lienka bude v piatok o 16:30 v P. centre.

Oznam pre birmovancov:

V sobotu o 8:00 bude birmovanecká sv. omša a po nej náuka.

Upratovanie:

Budúci týždeň upratujú v Kys. Lieskovci farníci č.d. 346,347,348,349,350,351,352,354 a v Lodne podľa rozpisu vo výveske.

Ďakujem tým, ktorí upratovali v tomto týždni a tým, ktorí budú upratovať  v budúcom.                                                                                                                                                                                                                     

 

Všetkým tým, ktorí budú mať v tomto týždni narodeniny, meniny alebo     iné  jubileum, prajem hojnosť Božieho požehnania.

 

www.farnostkysuckylieskovec.sk                               e-mail:Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Tel.: 041/423 11 41 (aj odkazovač)

 

 

 

 

sobota, 27 október 2018 19:56

Tridsiata nedeľa cez rok

Rímskokatolícka cirkev – Farnosť Kysucký Lieskovec

FARSKÉ OZNAMY

Tridsiata nedeľa v období cez rok

28.10.2018

Liturgia týždňa:

Štvrtok: Všetkých svätých, sl.

Piatok: Spomienka na Všetkých verných zosnulých

Sväté omše:

 

Kysucký Lieskovec

Lodno

Pondelok

18:00 

 

Utorok

 

        16:45

Streda

18:00

         

Štvrtok

8:00, 11:00

       9:30

Piatok

7:00,18:00

16:45

Sobota

8:00

 

Nedeľa

8:00, 11.00

9:30

Zbierka:

Budúcu nedeľu bude pravidelná mesačná zbierka na kostol. Pán Boh zaplať za Vaše milodary.

Spovedanie pred sl. Všetkých Svätých a sp.  na Všetkých verných zosnulých:

Pondelok a Streda od 17:00 vo Farskom kostole v Kys. Lieskovci a v Lodne v utorok od 16:00. Využite možnosť sv. spovede v tieto dni. Budeme dvaja kňazi!

Spovedanie platí aj ako prvopiatkové.

Oznam:

V sobotu bude Mariánske večeradlo o 7:15 a po ňom sv. omša.

Odpustky:

Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých, môže získať odpustky, ktoré sa môžu privlastniť len dušiam v očistci, raz denne od 1. novembra do 8. novembra. Potrebná je sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel Sv. Otca

Dušičková pobožnosť bude v štvrtok 1.11.2018 o 12:00 na cintoríne v Kysuckom Lieskovci a v Lodne po sv. omši. 

Na cintorín budeme chodiť počas týchto dní spoločne po večerných sv. omšiach! Pozývam všetkých na spoločnú modlitbu za duše našich  zosnulých!

Sviečka za nenarodené deti:

Vzadu na stolíku sú sviečky za nenarodené deti. Môžete si ju vziať(cena 1€). Môžete sviečkou a príspevkom  podporiť aktivity združenia Fóra života.

Nácvik detského spevokolu:

Nácvik detského spevokolu Lienka v piatok nebude.

Upratovanie:

Budúci týždeň upratujú v Kys. Lieskovci farníci č.d. 332,334,337,338,339,340,341,345  a v Lodne podľa rozpisu vo výveske.

Ďakujem tým, ktorí upratovali v tomto týždni a tým, ktorí budú upratovať  v budúcom.                                                                                                                                                                                                                     

Všetkým tým, ktorí budú mať v tomto týždni narodeniny, meniny alebo     iné  jubileum, prajem hojnosť Božieho požehnania.

 

www.farnostkysuckylieskovec.sk                             e-mail:Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Tel.: 041/423 11 41 (aj odkazovač)

sobota, 20 október 2018 19:58

Dvadsiata deviata nedeľa cez rok

Rímskokatolícka cirkev – Farnosť Kysucký Lieskovec

FARSKÉ OZNAMY

Dvadsiata deviata nedeľa v období cez rok

21.10.2018

Liturgický kalendár:

Pondelok: Sv. Jána Pavla II., pápeža, sp.

Sväté omše:

 

Kysucký Lieskovec

Lodno

Pondelok

                       18:00    

 

Utorok

 

16:45

Streda

18:00

 

Štvrtok

18.00

     16:45

Piatok

 18:00

 

Sobota

nebude

 

Nedeľa

8:00, 11.00

9:30

Zbierka:

Dnes je zbierka na misie. Pán Boh zaplať za milodary.

Nácvik detského spevokolu:

V piatok  nácvik detského spevokolu Lienka nebude!

Ruženec v októbri:

Október je zasvätený Panne Márii. Ruženec sa budeme modliť o 17:20 hod. pred sv. omšou.  Chcem poprosiť všetkých, aby sa  zapojili do tejto modlitby.

Spovedanie birmovancov pred sl. Všetkých Svätých a sp.  na Všetkých verných zosnulých:

Streda: od 17:00 vo farskom kostole v Kys. Lieskovci a v Lodne v utorok od 16:00.

Spovedanie platí aj ako prvopiatkové.

Zmena času:

Zo soboty 27.10. na nedeľu 28.10. sa mení čas z letného na zimný. Budeme spať o hodinu dlhšie.

Upratovanie:

Budúci týždeň upratujú v Kys. Lieskovci farníci č.d. 321,322,323,324,326,328,330,331 v Lodne podľa rozpisu vo výveske.

Ďakujem tým, ktorí upratovali v tomto týždni a tým, ktorí budú upratovať v nasledujúcom týždni.  

 

Všetkým tým, ktorí budú mať v tomto týždni narodeniny, meniny alebo     iné  jubileum, prajem hojnosť Božieho požehnania.

 

www.farnostkysuckylieskovec.sk                               e-mail:Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Tel.: 041/423 11 41 (aj odkazovač)

 

 

sobota, 13 október 2018 18:53

Dvadsiata ôsma nedeľa cez rok

Rímskokatolícka cirkev – Farnosť Kysucký Lieskovec

FARSKÉ OZNAMY

Dvadsiata ôsma nedeľa v období cez rok

14.10.2018

Liturgia týždňa:

Pondelok: sv. Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi, sp.

Streda: sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka, sp.

Štvrtok: sv. Lukáša, evanjelistu, sv.

Sväté omše:

 

Kysucký Lieskovec

Lodno

Pondelok

                              18:00    

 

Utorok

 

      nebude

Streda

7:00

 

Štvrtok

nebude

 

Piatok

         18:00 detská

16:45

Sobota

8:00

 

Nedeľa

8:00, 11.00

9:30

Oznam:

Budúci týždeň bude p. farár na duchovných cvičeniach. Všetky záležitosti(pohreb, pomazanie chorých)  riešte na farskom úrade v Ochodnici.

Zbierka na misie:

Budúcu  nedeľu bude zbierka na misie. Pán Boh zaplať za vaše milodary.

Nácvik detského spevokolu:

V piatok  bude nácvik detského spevokolu Lienka o 16:30 v Pastor. centre.

Ruženec v októbri:

Október je zasvätený Panne Márii. Ruženec sa budeme modliť o 17:20 hod. pred sv. omšou. V piatok sa budú ruženec modlievať deti a mládež. Chcem poprosiť všetkých, aby sa zapojili do tejto modlitby.

Zápis na sv. birmovania:

V piatok 19.10. od 19:00 do 20:00 a v sobotu 20.10. od 9:30 do 11:00 bude v Pastoračnom centre Lienka zápis na budúcoročnú birmovku. Prihlásiť sa môžu žiaci a študenti od deviatej triedy Z.Š. a vyššie. Môžu sa zapísať aj dospelí, ktorí nemajú sv. birmovania. Na zápis príde birmovanec spolu aspoň s jedným rodičom.

Upratovanie:

Budúci týždeň upratujú v Kys. Lieskovci farníci č.d. 313,314,315,316,317,318,319,320  a  v Lodne podľa rozpisu vo výveske.

Ďakujeme tým, ktorí upratovali v tomto týždni a tým, ktorí budú upratovať v nasledujúcom týždni.                     

Všetkým tým, ktorí budú mať v tomto týždni narodeniny, meniny alebo     iné  jubileum, prajem hojnosť Božieho požehnania.

www.farnostkysuckylieskovec.sk                               e-mail:Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Tel.: 041/423 11 41 (aj odkazovač)

sobota, 06 október 2018 18:41

Dvadsiata siedma nedeľa cez rok

Rímskokatolícka cirkev – Farnosť Kysucký Lieskovec

FARSKÉ OZNAMY

Dvadsiata siedma nedeľa v období cez rok

7.10.2018

Liturgia týždňa:

Štvrtok: Výročie posviacky katedrálneho chrámu Najsvätejšej Trojice v Žiline, sv.

Sväté omše:

 

Kysucký Lieskovec

Lodno

Pondelok

                               18:00    

 

Utorok

 

        16:45

Streda

7:00

 

Štvrtok

18:00

 

Piatok

         18:00 detská

16:45

Sobota

8:00

 

Nedeľa

8:00, 11.00

9:30

Nácvik detského spevokolu:

V piatok  bude nácvik detského spevokolu Lienka o 16:30 v Pastor. centre.

Ruženec v októbri:

Október je zasvätený Panne Márii. Ruženec sa budeme modliť o 17:20 hod. pred sv. omšou. V piatok sa budú ruženec modlievať deti a mládež. Chcem poprosiť všetkých, aby sa zapojili do tejto modlitby.

Zápis na sv. birmovania:

V piatok 19.10. od 19:00 do 20:00 a v sobotu 20.10. od 9:30 do 11:00 bude v Pastoračnom centre Lienka zápis na budúcoročnú birmovku. Prihlásiť sa môžu žiaci a študenti od deviatej triedy Z.Š. a vyššie. Môžu sa zapísať aj dospelí, ktorí nemajú sv. birmovania. Na zápis príde birmovanec spolu aspoň s jedným rodičom.

 

Upratovanie:

Budúci týždeň upratujú v Kys. Lieskovci farníci č.d. 300,302,304,305,306,310,311,312  a  v Lodne podľa rozpisu vo výveske.

Tento týždeň neprišiel upratovať nikto z týchto čísel. Tak máte šancu v sobotu.

 

Všetkým tým, ktorí budú mať v tomto týždni narodeniny, meniny alebo     iné  jubileum, prajem hojnosť Božieho požehnania.

www.farnostkysuckylieskovec.sk                               e-mail:Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Tel.: 041/423 11 41 (aj odkazovač)

 

 

 

 

sobota, 29 september 2018 20:42

Dvadsiata šiesta nedeľa cez rok

Rímskokatolícka cirkev – Farnosť Kysucký Lieskovec

FARSKÉ OZNAMY

Dvadsiata šiesta nedeľa v období cez rok

30.9.2018

Liturgia týždňa:

Pondelok: Sv. Terézie z Lisieux, panny a učiteľky Cirkvi, sp.

Utorok: Svätých anjelov strážcov, sp.

Štvrtok: Sv. Františka Assiského, sp.

Sväté omše:

 

Kysucký Lieskovec

Lodno

Pondelok

                       18:00    

 

Utorok

 

    16.45

Streda

7:00

 

Štvrtok

18.00

     

Piatok

            18:00(detská)

16:45

Sobota

                        8:00

 

Nedeľa

8:00, 11.00

9:30

Zbierka:

Dnes po sv. omšiach je zbierka pre potreby našich kostolov. Pán Boh zaplať za vaše milodary.

Spovedanie pred prvým piatkom:

Pondelok: o 17:00 hod. v Kysuckom Lieskovci

Utorok:  o 16:00 hod. v Lodne

Štvrtok: o 17:00 hod. v Kysuckom Lieskovci

Piatok: o 16:00 hod. v Lodne a v Kysuckom Lieskovci  pol hodinu pred sv. omšou.

Ruženec v októbri:

Október je zasvätený Panne Márii. Ruženec sa budeme modliť o 17:20 pred sv. omšou. Chcem poprosiť deti a mládež, aby sa zapojili do tejto modlitby.

V sobotu o 7:15 bude Mariánske večeradlo.

Oznam:

Členovia Spolku sv. Vojtecha príďte si pre kalendáre a prineste 5 euro, vždy po sv. omši

Nácvik detského spevokolu

V piatok  bude nácvik detského spevokolu Lienka o 16: 30.

Upratovanie:

Budúci týždeň upratujú v Kys. Lieskovci farníci č.d. 288,289,291,292,296,297,298,299  a  v Lodne podľa rozpisu vo výveske.

Ďakujeme tým, ktorí upratovali v tomto týždni a tým, ktorí budú upratovať v nasledujúcom týždni.                                                                                                                                                                                                                     

Všetkým tým, ktorí budú mať v tomto týždni narodeniny, meniny alebo     iné  jubileum, prajem hojnosť Božieho požehnania.

www.farnostkysuckylieskovec.sk                              e-mail:Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Tel.: 041/423 11 41 (aj odkazovač)

 

sobota, 22 september 2018 20:00

Dvadsiata piata nedeľa cez rok

 

Rímskokatolícka cirkev – Farnosť Kysucký Lieskovec 

FARSKÉ OZNAMY

Dvadsiata piata nedeľa v období cez rok

23.9.2018

Liturgia týždňa: 

Štvrtok: sv. Vincenta de Paul, kňaza. Sp.

Sobota: Sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanielov, sv.  

Sväté omše: 

 

Kysucký Lieskovec

Lodno

Pondelok

                       7:00    

 

Utorok

 

    16.45

Streda

7:00

 

Štvrtok

18:00

     

Piatok

            18:00(detská)

16:45

Sobota

                        8:00

 

Nedeľa

8:00, 11.00

9:30

Zbierka: 

Budúcu nedeľu bude zbierka pre potreby našich kostolov. Pán Boh zaplať za vaše milodary. 

Nácvik detského spevokolu 

V piatok  bude nácvik detského spevokolu Lienka o 16: 30 v pastoračnom centre.. 

Upratovanie: 

Budúci týždeň upratujú v Kys. Lieskovci farníci č.d. 278,279,280,281,283,285,286,287  a  v Lodne podľa rozpisu vo výveske. 

Ďakujeme tým, ktorí upratovali v tomto týždni a tým, ktorí budú upratovať v nasledujúcom týždni.                                                                                                                                                                                                                   

Všetkým tým, ktorí budú mať v tomto týždni narodeniny, meniny alebo     iné  jubileum, prajem hojnosť Božieho požehnania. 

www.farnostkysuckylieskovec.sk                              e-mail:Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Tel.: 041/423 11 41 (aj odkazovač)

 

 

 

 

 

 

 

sobota, 15 september 2018 18:06

Dvadsiata štvrtá nedeľa cez rok

Rímskokatolícka cirkev – Farnosť Kysucký Lieskovec

FARSKÉ OZNAMY

Dvadsiata štvrtá nedeľa v období cez rok

16.9. 2018

 

 

Liturgický kalendár:

Štvrtok – Sv. Ondreja Kima a Pavla Hasanga a spoločníkov, mučeníkov,sp.

Piatok – Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu, sviatok

Sv. omše:

 

Kysucký Lieskovec

Lodno

Pondelok

18:00

 

Utorok

 

16:45

Streda

7:00

 

Štvrtok

18:00

 

Piatok

18:00 detská

16:45

Sobota

 

               

Nedeľa

8:00, 11:00

9:30

Oznam:

Nová emailová adresa farnosti: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Nácvik detského spevokolu

V piatok  bude nácvik detského spevokolu Lienka o 16:30 v Pastoračnom centre. Kto by mal záujem spievať v detskom spevokole, radi privítame každé dieťa.

Upratovanie:

Budúci týždeň upratujú  v Kys. Lieskovci o 8:30 hod.(sobota) farníci č.d. 269,270,271,272,273,274,275,277 a v Lodne podľa rozpisu vo výveske.

Ďakujeme tým, ktorí upratovali v tomto týždni a tým, ktorí budú upratovať v nasledujúcom týždni.                     

                                                                                                                                                                                               

Všetkým tým, ktorí budú mať v tomto týždni narodeniny, meniny alebo     iné  jubileum, prajem hojnosť Božieho požehnania.

www.farnostkysuckylieskovec.sk                               e-mail:Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Tel.: 041/423 11 41 (aj odkazovač)

 

 

 

Strana 1 z 38