Kysucký Lieskovec Lodno
Pondelok 18:00 16:45 
Utorok  

16:45

Streda 7:00  
Štvrtok

 18:00

 
Piatok  18:00  16:45 detská
Sobota    13:00, 16:00 sobášne  
Nedeľa 8:00, 11:00   10:30 pr. sv prijímanie 
Jozef Šamaj

Jozef Šamaj

Pochádzam z Krásna nad Kysucou. Po skončení štúdia na Teologickej fakulte a po kňazskej vysviacke som pôsobil ako kaplán na sídlisku Žilina – Solinky. Neskôr ako správca farnosti v Lednických Rovniach, v Žiline – Vlčincoch. V r. 2009 som ukončil doktorandské štúdium na Filozofickej fakulte UKF v Nitre, odbor Kulturológia. Od 1.7.2010 pôsobím ako farár v Kysuckom Lieskovci.

sobota, 19 máj 2018 20:53

Zoslanie Ducha Svätého

FARSKÉ OZNAMY

Nedeľa Zoslania Ducha Svätého

20.5.2018

 

Končí sa veľkonočné obdobie.

Pondelok: Svätodušný pondelok.

Štvrtok: Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza, sv.

Sv. omše:

 

Kysucký Lieskovec

Lodno

Pondelok

               18:00

   16:45

Utorok

 

   16:45

Streda

                7:00

  

Štvrtok

              18:00 

   

Piatok

              18:00

   16:45     (detská)

Sobota

    13:00, 16:00 sobášne

 

Nedeľa

8:00,11:00

10:30-Prvé sv. prijímanie

Oznam pre prvoprijímajúcich:

V Lodne  bude detská sv. omša v piatok o 16:45 povinná pre tretiakov, nakoľko je zameraná na bezprostrednú prípravu na 1. Sv. prijímanie.. Pozývam aj rodičov. Po sv. omši bude nácvik detí na prvé sv. prijímanie.

Prvé sv. prijímanie:

Budúcu nedeľu bude v Lodne prvé sv. prijímanie o 10:30 hod. Zraz detí bude 10:15hod. v kultúrnom dome.

V sobotu od 10:30 do 11:30 hod. bude sv. spoveď pre prvoprijímajúcich, ich rodičov a príbuzných.

Pozvánka:

V pondelok večer o 18:00 hod. bude sv. omša vo farskom pre prvoprijímajúce deti z Kysuckého Lieskovca a po nej posedenie s deťmi a ich rodičmi v pastoračnom centre. Kto môže, nech príde v oblečení ako na prvom sv. prijímaní.

Nácvik detského spevokolu:

Nácvik detského spevokolu Lienka v piatok nebude.                   

Upratovanie:

Budúci týždeň upratujú  v Kys. Lieskovci farníci č.d.105,106,109,110,111,112,113,114.

Ďakujem tým, ktorí upratovali v tomto týždni a tým, ktorí budú upratovať v nasledujúcom týždni.                                                                                                                                                                                                                   

 

Všetkým tým, ktorí budú mať v tomto týždni narodeniny, meniny alebo     iné  jubileum, prajem hojnosť Božieho požehnania.

 

www.farnostkysuckylieskovec.sk                                 e-mail:Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Tel.: 041/423 11 41 (aj odkazovač)

 

 

sobota, 12 máj 2018 18:40

Siedma veľkonočná nedeľa

Rímskokatolícka cirkev – Farnosť Kysucký Lieskovec

FARSKÉ OZNAMY

7. veľkonočná nedeľa

13.5.2018

 

Pondelok: sv. Mateja, apoštola, sp.

Streda: sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka, sp.

Nedeľa: Zoslanie Ducha Svätého, slávnosť

 

 

Kysucký Lieskovec

Lodno

Pondelok

18:00

 

Utorok

 

       16:45

Streda

18:00

  

Štvrtok

7:00

   

Piatok

18:00 detská

       16:45

Sobota

8:00

 

Nedeľa

7:30, 10:30-Prvé sv. prijímanie

 

8:30

Zbierka:

Dnes je zbierka na Katolícke masmédiá. Pán Boh zaplať za vaše milodary.

Oznam pre prvoprijímajúcich v Kys.Lieskovci:

Detská sv. omša v piatok je povinná aj pre tretiakov. Nácvik na prvé sv. prijímanie bude  v utorok, vo štvrtok a v piatok o 16:30 hod. v kostole a aj nácvik detského spevokolu.

Prvé sv. prijímanie:

Budúcu nedeľu bude v našom farskom kostole prvé sv. prijímanie o 10:30 hod. Zraz detí bude o 10:15 hod. v Pastoračnom centre.

V sobotu od 9:00 do 10:00 hod. bude sv. spoveď pre prvoprijímajúcich, ich rodičov a príbuzných.

Upratovanie:

Budúci týždeň upratujú v Kys. Lieskovci rodičia prvoprijímajúcich detí vo štvrtok od 14:30 hod.a v Lodne v sobotu podľa rozpisu vo výveske.

Prosím aj ostatných veriacich, aby v sobotu prišli vypomôcť upratovať farský kostol a okolie kostola!

Ďakujem tým, ktorí upratovali v tomto týždni a tým, ktorí budú upratovať v nasledujúcom týždni.                                                                                                                                                                                                                

Všetkým tým, ktorí budú mať v tomto týždni narodeniny, meniny alebo     iné  jubileum, prajem hojnosť Božieho požehnania.

 

www.farnostkysuckylieskovec.sk                                 e-mail:Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Tel.: 041/423 11 41 (aj odkazovač)

 

sobota, 05 máj 2018 18:57

Šiesta veľkonočná nedeľa

Rímskokatolícka cirkev – Farnosť Kysucký Lieskovec

FARSKÉ OZNAMY

6. Veľkonočná nedeľa

6.5.2018

Liturgia týždňa:

Štvrtok: Nanebovstúpenie Pána, slávnosť a prikázaný sv.

Sv. omše:

 

Kysucký Lieskovec

Lodno

Pondelok

18:00

 

Utorok

 

nebude

Streda

7:00

 

Štvrtok

18:00

16:45

Piatok

18:00 detská

            16:45

Sobota

 8:00

 

Nedeľa

8:00,11:00

9:30

Zbierka:

Dnes je zbierka pre potreby kostola a budúcu nedeľu je zbierka na katolícke masmédia. Pán Boh zaplať za vaše milodary.

Májová pobožnosť:

Májová pobožnosť  býva štvrť hod. pred sv. omšou. V nedeľu o 14:30.

Nácvik detského spevokolu:

Nácvik detského spevokolu Lienka bude v piatok o 16:30 a aj nácvik tretiakov na 1.sv. prijímanie v pastoračnom centre..

Upratovanie:

Budúci týždeň upratujú  v Kys. Lieskovci farníci č.d. 83,86,87,88,90,100,103,104 a v Lodne podľa rozpisu vo výveske.

Ďakujeme tým, ktorí upratovali v tomto týždni a tým, ktorí budú upratovať v nasledujúcom týždni.                                                                                                                                                                                                                   

Všetkým tým, ktorí budú mať v tomto týždni narodeniny, meniny alebo     iné  jubileum, prajem hojnosť Božieho požehnania.

 

www.farnostkysuckylieskovec.sk                                 e-mail:Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Tel.: 041/423 11 41 (aj odkazovač)

 

sobota, 28 apríl 2018 19:19

Piata veľkonočná nedeľa

Rímskokatolícka cirkev – Farnosť Kysucký Lieskovec

FARSKÉ OZNAMY

5. Veľkonočná nedeľa

29.4.2018

Liturgia týždňa:

Streda: Sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi, sp.

Štvrtok: Sv. Filipa a Jakuba, apoštolov, sv.

Sv. omše:

 

Kysucký Lieskovec

Lodno

Pondelok

18:00

 

Utorok

 

16:45

Streda

7:00

 

Štvrtok

18:00

 

Piatok

18:00 detská

            16:45

Sobota

 8:00

 

Nedeľa

8:00,11:00

9:30

Zbierka:

Budúcu nedeľu je zbierka pre potreby kostolov. Pán Boh zaplať za vaše milodary.

Oznam:

V utorok 1. Mája bude stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí v Pastoračnom centre o 18:00.

Spovedanie na prvý piatok:

Pondelok: o 17:00 hod. v Kysuckom Lieskovci

Utorok:  o 16:00 hod. v Lodne

Štvrtok: o 17:00 hod. v Kys. Lieskovci

Piatok: o 16:00 hod. v Lodne a v Kys. Lieskovci pol hodinu pred sv. omšou  - o 17:30 hod.,

Májová pobožnosť:

Májová pobožnosť  býva štvrť hod. pred sv. omšou. V nedeľu o 14:30.

Nácvik detského spevokolu:

Nácvik detského spevokolu Lienka bude v piatok 16:30.

Mariánske večeradlo:

V sobotu bude Mariánske večeradlo ráno o 7:15 a po ňom bude sv. omša.

Upratovanie:

Budúci týždeň upratujú  v Kys. Lieskovci farníci č.d. 74,76,77,78,79,80,81,82 a v Lodne podľa rozpisu vo výveske.

Ďakujeme tým, ktorí upratovali v tomto týždni a tým, ktorí budú upratovať v nasledujúcom týždni.                                                                                                                                                                                                                   

Všetkým tým, ktorí budú mať v tomto týždni narodeniny, meniny alebo     iné  jubileum, prajem hojnosť Božieho požehnania.

 

www.farnostkysuckylieskovec.sk                                 e-mail:Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Tel.: 041/423 11 41 (aj odkazovač)

sobota, 21 apríl 2018 16:20

Štvrtá veľkonočná nedeľa

Rímskokatolícka cirkev – Farnosť Kysucký Lieskovec

FARSKÉ OZNAMY

 

4. Veľkonočná nedeľa

22.4.2018

 

Liturgický kalendár:

Pondelok – Sv. Vojtecha, biskupa a muč., sp.

Streda – Sv. Marka, evanjelistu, sv.

Sv. omše:

 

Kysucký Lieskovec

Lodno

Pondelok

18:00

 

Utorok

 

16:45

Streda

7:00

 

Štvrtok

18:00

 

Piatok

18:00 detská

        16:45

Sobota

 8:00

 

Nedeľa

8:00, 11:00

9:30

Zbierka:

Dnes je zbierka na seminár. Pán Boh zaplať za vaše milodary.

Nácvik detského spevokolu:

Nácvik detského spevokolu Lienka tento týždeň bude o 16:30 v centre.

Upratovanie:

Budúci týždeň upratujú  v Kys. Lieskovci farníci č.d. 73 – Bytovka Liesky    a v Lodne podľa rozpisu vo výveske.  

Ďakujem tým, ktorí upratovali v tomto týždni a tým, ktorí budú upratovať v nasledujúcom týždni.                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                          

Všetkým tým, ktorí budú mať v tomto týždni narodeniny, meniny alebo     iné  jubileum, prajem hojnosť Božieho požehnania.

 

www.farnostkysuckylieskovec.sk                                  e-mail:Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Tel.: 041/423 11 41 (aj odkazovač)

 

sobota, 14 apríl 2018 15:23

Tretia veľkonočná nedeľa

Rímskokatolícka cirkev – Farnosť Kysucký Lieskovec

                                                                                                                                              FARSKÉ OZNAMY     

3. Veľkonočná nedeľa

15.4.2018

Sväté omše:

 

Kysucký Lieskovec

Lodno

Pondelok

18:00

 

Utorok

 

16:45

Streda

7:00

 

Štvrtok

18:00

 

Piatok

18:00 (detská)

16:45

Sobota

 8:00

 

Nedeľa

8:00, 11:00

9:30

Zbierka:

Budúcu nedeľu bude zbierka na seminár.

 

Oznam:

 

Pozývame všetky mamičky s deťmi do znovuotvoreného detského kútika KUKO, každú stredu od 16:00 v Pastoračnom centre Lienka( pod kostolom).

Nácvik detského spevokolu:

Nácvik detského spevokolu Lienka bude v piatok o 16:30 hod. v pastoračnom centre.

Upratovanie:

Budúci týždeň upratujú  v Kys. Lieskovci farníci č.d.72 - Bytovka Liesky a v Lodne podľa rozpisu vo výveske.

Ďakujem tým, ktorí upratovali v tomto týždni a tým, ktorí budú upratovať v nasledujúcom týždni.                                                                                                                                                                                                                   

 

Všetkým tým, ktorí budú mať v tomto týždni narodeniny, meniny alebo     iné  jubileum, prajem hojnosť Božieho požehnania.

 

www.farnostkysuckylieskovec.sk                                 e-mail:Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Tel.: 041/423 11 41 (aj odkazovač)

 

 

sobota, 07 apríl 2018 22:26

Druhá veľkonočná nedeľa

Rímskokatolícka cirkev – Farnosť Kysucký Lieskovec

FARSKÉ OZNAMY

2. Veľkonočná nedeľa

Nedeľa Božieho milosrdenstva

8.4.2018

 

Liturgický kalendár:

Pondelok – Zvestovanie Pána, slávnosť

Streda– Sv. Stanislava, biskupa a mučeníka, sp.

 

 

Kysucký Lieskovec

Lodno

Pondelok

18:00

     14:30   pohrebná

Utorok

 

16:45

Streda

7:00

 

Štvrtok

18:00

 

Piatok

18:00 detská

         16:45

Sobota

8:00

 

Nedeľa

8:00, 11:00

9:30

Oznam:

Dnes v nedeľu Božieho milosrdenstva o 14:30 hod. bude vo farskom kostole a vo filiálnom  cesta slávy. V pôstnom období sme kráčali s Ježišom krížovou cestou. Teraz vo Veľkonočnom období budeme s ním kráčať cestou slávy, ktorú  ukončime korunkou Božieho milosrdenstva. Pozývame všetkých aj takto osláviť Božie milosrdenstvo.

Nácvik detského spevokolu:

Nácvik detského spevokolu Lienka tento týždeň bude o 16:30 v P. centre.

Upratovanie:

Budúci týždeň upratujú  v Kys. Lieskovci farníci č.d. 65,66,67,68,69,70,71,72    a v Lodne podľa rozpisu vo výveske.

Ďakujeme tým, ktorí upratovali v tomto týždni a tým, ktorí budú upratovať v nasledujúcom týždni.                                                                                                                                                                                                                   

 

Všetkým tým, ktorí budú mať v tomto týždni narodeniny, meniny alebo     iné  jubileum, prajem hojnosť Božieho požehnania.

 

www.farnostkysuckylieskovec.sk                                  e-mail:Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Tel.: 041/423 11 41 (aj odkazovač)

 

sobota, 31 marec 2018 15:27

Veľkonočná nedeľa

Rímskokatolícka cirkev – Farnosť Kysucký Lieskovec

FARSKÉ OZNAMY

Veľkonočná nedeľa

1.4. 2018

 

Veľkonočná nedeľa: je najväčším sviatkom cirkevného roka, slávi sa Pánovo zmŕtvychvstanie.

Veľkonočný pondelok: Sv. omše budú ako v nedeľu.

 

Kysucký Lieskovec

Lodno

Pondelok

8:00, 11:00

9:30

Utorok

 

16:45

Streda

7:00

 

Štvrtok

18:00

 

Piatok

18:00

16:45

Sobota

 8:00

 

Nedeľa

8:00, 11:00

9:30

Zbierka:

Dnes a zajtra pri sv. omšiach je veľkonočná zbierka pre potreby farnosti v obidvoch kostoloch. Pán Boh zaplať za vaše milodary.

Nácvik detského spevokolu:

Nácvik detského spevokolu Lienka v piatok nebude.

Poďakovanie:

Úprimné Pán Boh zaplať všetkým, ktorí sa pričinili o dôstojný priebeh slávenia veľkonočných sviatkov a aj za finančné príspevky na kvetinovú výzdobu.

Upratovanie:

Budúci týždeň upratujú  v Kys. Lieskovci farníci č.d. 57,58,59,60,61,62,63,64 a v Lodne podľa rozpisu vo výveske.

Ďakujeme tým, ktorí upratovali v tomto týždni a tým, ktorí budú upratovať v nasledujúcom týždni.                                                                                                                                                                                                                   

 

Všetkým tým, ktorí budú mať v tomto týždni narodeniny, meniny alebo     iné  jubileum, prajem hojnosť Božieho požehnania.

 

www.farnostkysuckylieskovec.sk                                 e-mail:Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Tel.: 041/423 11 41 (aj odkazovač)

 

 

 

sobota, 24 marec 2018 19:25

Kvetná nedeľa

Rímskokatolícka cirkev – Farnosť Kysucký Lieskovec

FARSKÉ OZNAMY

Kvetná nedeľa

25.3.2018

Obrady cez Veľký týždeň:

Zelený štvrtok: V Kys. Lieskovci  budeme o 18:00 hod. a v Lodne o 16:00 hod. sláviť sv. omšu na pamiatku Poslednej večere. Do 19:30 hod. bude tichá poklona pred Sv. Oltárnou vo farskom kostole.

Veľký piatok: O 10:00 bude  krížová cesta vo farskom kostole a  obrady budú o 17:00 hod. v Kys. Lieskovci a v Lodne krížová cesta o 16:10 v kostole a po nej obrady o 16:45 hod. Vo farskom kostole v Kys. Lieskovci bude do 21:00 hod. poklona pri Božom hrobe a potom vás všetkých pozývam na adoráciu ku sv. krížu od 21:00 do 22:00 hod. vo farskom kostole. V tento deň je prísny pôst.

Biela sobota: Ráno od 9:00 hod. vo farskom kostole bude vystavená Sv. Oltárna pri Božom hrobe k celodennej poklone. Obrady veľkonočnej vigílie o 19:00 sa končia procesiou, na ktorú si treba priniesť kahance.

Veľkonočná nedeľa: je najväčším sviatkom cirkevného roka, slávi sa Pánovo zmŕtvychvstanie. Sv. omše budú ako v nedeľu.

 

Kysucký Lieskovec

Lodno

Pondelok

7:00

 

Utorok

 

        7:00

Streda

                      7:00

  

Štvrtok

                     18:00 

       16:00

Piatok

                    17:00

       16:45

Sobota

                    19:00

 

Nedeľa

8:00, 11:00

9:30

Spoločná sv. spoveď:

Dnes je v našej farnosti spoločná sv. spoveď od 15:00 do 16:30 hod. Spovedať sa bude v obidvoch kostoloch. Chcem povzbudiť všetkých, aby prišli. (Celé rodiny)

Zbierka:

Na Veľkonočnú  nedeľu a pondelok bude zbierka, tzv. veľkonočná. Pán Boh zaplať za vaše milodary.

Nácvik detského spevokolu:

Nácvik detského spevokolu Lienka tento týždeň nebude.

Pobožnosť krížovej cesty:

Dnes o 14:00.  Kysucký Lieskovec: Piatok o 10:00 hod.  a aj v Lodne v piatok o 16:10 v kostole.

Upratovanie:

Budúci týždeň vo štvrtok po sv. omši upratujú  v Kys. Lieskovci farníci č.d.  43,44,45,47,51,53,54,56 a v Lodne podľa rozpisu vo výveske.

Ďakujem tým, ktorí upratovali v tomto týždni a tým, ktorí budú upratovať v nasledujúcom týždni.                                                                                                                                                                                                                    

Všetkým tým, ktorí budú mať v tomto týždni narodeniny, meniny alebo     iné  jubileum, prajem hojnosť Božieho požehnania.

 

www.farnostkysuckylieskovec.sk                              e-mail:Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. Tel.: 041/423 11 41 (aj odkazovač)

sobota, 17 marec 2018 20:13

Piata pôstna nedeľa

Rímskokatolícka cirkev – Farnosť Kysucký Lieskovec

FARSKÉ OZNAMY

Piata pôstna nedeľa

18.3.2018

Liturgia týždňa:

Pondelok: Sv. Jozefa, ženícha Panny Márie, slávnosť

Sväté omše:

 

Kysucký Lieskovec

Lodno

Pondelok

18:00

 

Utorok

 

     16:45

Streda

               7:00

    

Štvrtok

               7:00 

 

Piatok

18:00 detská

16:45

Sobota

8:00

 

Nedeľa

8:00, 11:00

9:30

Zbierka

Dnes je celoslovenská zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a vojnovým utečencom.

Spoločná sv. spoveď:

V nedeľu 25.3.2017 bude v našej farnosti spoločná sv. spoveď od 15:00 do 16:30 hod. Spovedať sa bude v obidvoch kostoloch. Chcem povzbudiť všetkých.

Tento týždeň spovedáme po farnostiach. Ak bude prípadne pohreb, tak v obedňajších hodinách. Ďakujem za pochopenie.

Spoveď chorých:

Spovedať budem:

 v Lodne v stredu od 9:00 hod. a v Kys. Lieskovci vo štvrtok od 9:00 hod.

Zmena času:

Zo soboty 24.3. na nedeľu 25.3. sa mení čas zo zimného na letný. Z 2:00 hod. na 3:00 hod. Budeme spať o hodinu menej.

Krížová cesta:

V pôste bývajú krížové cesty v piatok o 17:20 a v nedeľu o 14:30.

Nácvik detského spevokolu:

Nácvik detského spevokolu Lienka bude v piatok o 16:30 v Pastoračnom centre.

Upratovanie:

Budúci týždeň upratujú  v Kys. Lieskovci farníci č.d. 24,25,26,34,35,36,37,41  a v Lodne podľa rozpisu vo výveske.

Ďakujeme tým, ktorí upratovali v tomto týždni a tým, ktorí budú upratovať v nasledujúcom týždni.                                                                                                                                                                                                                     

 

Všetkým tým, ktorí budú mať v tomto týždni narodeniny, meniny alebo     iné  jubileum, prajem hojnosť Božieho požehnania.

 

www.farnostkysuckylieskovec.sk                                  e-mail:Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Tel.: 041/423 11 41 (aj odkazovač)

Strana 1 z 35