Kysucký Lieskovec Lodno
Pondelok 18:00  
Utorok  

16:45

Streda 7:00  
Štvrtok

 7:00

 
Piatok  18:00 detská  16:45
Sobota    8:00  
Nedeľa 8:00, 11:00   9:30 
Jozef Šamaj

Jozef Šamaj

Pochádzam z Krásna nad Kysucou. Po skončení štúdia na Teologickej fakulte a po kňazskej vysviacke som pôsobil ako kaplán na sídlisku Žilina – Solinky. Neskôr ako správca farnosti v Lednických Rovniach, v Žiline – Vlčincoch. V r. 2009 som ukončil doktorandské štúdium na Filozofickej fakulte UKF v Nitre, odbor Kulturológia. Od 1.7.2010 pôsobím ako farár v Kysuckom Lieskovci.

sobota, 17 marec 2018 20:13

Piata pôstna nedeľa

Rímskokatolícka cirkev – Farnosť Kysucký Lieskovec

FARSKÉ OZNAMY

Piata pôstna nedeľa

18.3.2018

Liturgia týždňa:

Pondelok: Sv. Jozefa, ženícha Panny Márie, slávnosť

Sväté omše:

 

Kysucký Lieskovec

Lodno

Pondelok

18:00

 

Utorok

 

     16:45

Streda

               7:00

    

Štvrtok

               7:00 

 

Piatok

18:00 detská

16:45

Sobota

8:00

 

Nedeľa

8:00, 11:00

9:30

Zbierka

Dnes je celoslovenská zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a vojnovým utečencom.

Spoločná sv. spoveď:

V nedeľu 25.3.2017 bude v našej farnosti spoločná sv. spoveď od 15:00 do 16:30 hod. Spovedať sa bude v obidvoch kostoloch. Chcem povzbudiť všetkých.

Tento týždeň spovedáme po farnostiach. Ak bude prípadne pohreb, tak v obedňajších hodinách. Ďakujem za pochopenie.

Spoveď chorých:

Spovedať budem:

 v Lodne v stredu od 9:00 hod. a v Kys. Lieskovci vo štvrtok od 9:00 hod.

Zmena času:

Zo soboty 24.3. na nedeľu 25.3. sa mení čas zo zimného na letný. Z 2:00 hod. na 3:00 hod. Budeme spať o hodinu menej.

Krížová cesta:

V pôste bývajú krížové cesty v piatok o 17:20 a v nedeľu o 14:30.

Nácvik detského spevokolu:

Nácvik detského spevokolu Lienka bude v piatok o 16:30 v Pastoračnom centre.

Upratovanie:

Budúci týždeň upratujú  v Kys. Lieskovci farníci č.d. 24,25,26,34,35,36,37,41  a v Lodne podľa rozpisu vo výveske.

Ďakujeme tým, ktorí upratovali v tomto týždni a tým, ktorí budú upratovať v nasledujúcom týždni.                                                                                                                                                                                                                     

 

Všetkým tým, ktorí budú mať v tomto týždni narodeniny, meniny alebo     iné  jubileum, prajem hojnosť Božieho požehnania.

 

www.farnostkysuckylieskovec.sk                                  e-mail:Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Tel.: 041/423 11 41 (aj odkazovač)

sobota, 10 marec 2018 19:08

Štvrtá pôstna nedeľa

Rímskokatolícka cirkev – Farnosť Kysucký Lieskovec

FARSKÉ OZNAMY

Štvrtá pôstna nedeľa

11.3.2018

Sväté omše:

 

Kysucký Lieskovec

Lodno

Pondelok

18:00

 

Utorok

 

     16:45

Streda

7:00

    

Štvrtok

                     18:00 

 

Piatok

18:00 detská

16:45

Sobota

8:00

 

Nedeľa

8:00, 11:00

9:30

Zbierka

Dnes po sv. omšiach je zbierka pre potreby kostola. Pán Boh zaplať.

Na budúcu nedeľu bude celoslovenská zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a vojnovým utečencom.

Spoveď chorých:

Tento týždeň máte možnosť prihlásiť starých a chorých k Veľkonočnej sv. spovedi. Uveďte presnú adresu a telefónne číslo.

Krížová cesta:

V pôste bývajú krížové cesty v piatok o 17:20 a v nedeľu o 14:30.

Nácvik detského spevokolu:

Nácvik detského spevokolu Lienka bude v piatok o 16:30 v Pastoračnom centre.

Upratovanie:

Budúci týždeň upratujú  v Kys. Lieskovci farníci č.d. 13,14,16,19,20,21,22,23  a v Lodne podľa rozpisu vo výveske.

Ďakujem tým, ktorí upratovali v tomto týždni a tým, ktorí budú upratovať v nasledujúcom týždni.                                                                                                                                                                                                                     

 

Všetkým tým, ktorí budú mať v tomto týždni narodeniny, meniny alebo     iné  jubileum, prajem hojnosť Božieho požehnania.

 

www.farnostkysuckylieskovec.sk                                  e-mail:Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Tel.: 041/423 11 41 (aj odkazovač)

 

 

sobota, 03 marec 2018 18:53

Tretia pôstna nedeľa

Rímskokatolícka cirkev – Farnosť Kysucký Lieskovec

FARSKÉ OZNAMY

Tretia pôstna nedeľa

4.3.2018

 

Sväté omše:

 

Kysucký Lieskovec

Lodno

Pondelok

nebude

 

Utorok

 

     16:45

Streda

7:00

    

Štvrtok

               18:00 

 

Piatok

18:00 detská

16:45

Sobota

8:00

 

Nedeľa

8:00, 11:00

9:30


Zbierka

Budúcu nedeľu bude zbierka pre potreby kostola. Pán Boh zaplať.

Stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí:

V stredu o 17:00 hod. vo Farskom kostole v Kysuckom Lieskovci sa uskutoční stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí z Kysuckého Lieskovca aj z Lodna. Účasť aspoň jedného rodiča nutná.

Krížová cesta:

V pôste bývajú krížové cesty v piatok o 17:20 a v nedeľu o 14:30.

Nácvik detského spevokolu:

Nácvik detského spevokolu Lienka bude v piatok o 16:30 v Pastoračnom centre.

Upratovanie:

Budúci týždeň upratujú  v Kys. Lieskovci farníci č.d. 1,2,3,5,6,8,9,10  a v Lodne podľa rozpisu vo výveske.

Ďakujem tým, ktorí upratovali v tomto týždni a tým, ktorí budú upratovať v nasledujúcom týždni.                                                                                                                                                                                                                     

 

Všetkým tým, ktorí budú mať v tomto týždni narodeniny, meniny alebo     iné  jubileum, prajem hojnosť Božieho požehnania.

 

www.farnostkysuckylieskovec.sk                                  e-mail:Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Tel.: 041/423 11 41 (aj odkazovač)

sobota, 24 február 2018 17:48

Druhá pôstna nedeľa

Rímskokatolícka cirkev – Farnosť Kysucký Lieskovec

FARSKÉ OZNAMY

Druhá pôstna nedeľa

25.2.2018

Sväté omše:

 

Kysucký Lieskovec

Lodno

Pondelok

18:00

14:30pohrebná 

Utorok

 

     nebude

Streda

nebude

    

Štvrtok

               18:00 

 

Piatok

18:00 detská

16:45

Sobota

8:00

 

Nedeľa

8:00, 11:00

9:30

Krížová cesta:

V pôste bývajú krížové cesty v piatok o 17:20 a v nedeľu o 14:30.

Spovedanie na prvý piatok:

Pondelok: o 14:00 v Lodne a o 17:00 hod. v Kysuckom Lieskovci

Štvrtok: o 17:00 hod. v Kys. Lieskovci

Piatok: o 16:00 hod. v Lodne a v Kys. Lieskovci pol hodinu pred sv. omšou.

Stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí:

V stredu 7.3.2018 o 17:00 hod. vo Farskom kostole v Kysuckom Lieskovci sa uskutoční stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí z Kysuckého Lieskovca aj z Lodna. Účasť aspoň jedného rodiča nutná.

Nácvik detského spevokolu:

Nácvik detského spevokolu Lienka bude v piatok o 16:30 v Pastoračnom centre.

Upratovanie:

Budúci týždeň upratujú  v Kys. Lieskovci farníci č.d. 808,810,811,815,816,820,828,833  a v Lodne podľa rozpisu vo výveske.

Ďakujeme tým, ktorí upratovali v tomto týždni a tým, ktorí budú upratovať v nasledujúcom týždni.                                                                                                                                                                                                                     

 

Všetkým tým, ktorí budú mať v tomto týždni narodeniny, meniny alebo     iné  jubileum, prajem hojnosť Božieho požehnania.

 

www.farnostkysuckylieskovec.sk                                  e-mail:Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Tel.: 041/423 11 41 (aj odkazovač)

 

 

sobota, 17 február 2018 16:26

Prvá pôstna nedeľa

Rímskokatolícka cirkev – Farnosť Kysucký Lieskovec

FARSKÉ OZNAMY

Prvá pôstna nedeľa

18.2.2018

Liurgia týždňa:

Štvrtok: Katedra sv. Petra, apoštola, sv.

Sväté omše:

 

Kysucký Lieskovec

Lodno

Pondelok

18:00

 

Utorok

 

     16:45

Streda

7:00

    

Štvrtok

               18:00 

 

Piatok

18:00

16:45

Sobota

8:00

 

Nedeľa

8:00, 11:00

9:30

Zbierka:

Dnes je  zbierka na charitu. Pán Boh zaplať.

Krížová cesta:

V pôste budú bývať krížové cesty v piatok o 17:20 a v nedeľu o 14:30. V Lodne v piatok o 16:00 a v nedeľu o 14:30.

Nácvik detského spevokolu:

Nácvik detského spevokolu Lienka v piatok nebude.

SPK:

24.2. a 25.2. 2018 sa v športovej hale v Čadci uskutoční 23. ročník SPK s názvom „Slobodu Prináša Kristus“. V sobotu je program pre deti a popoludní pre mládež. V nedeľu program pre dospelých. Bližšie informácie na plagáte vo výveske.

Upratovanie:

Budúci týždeň upratujú  v Kys. Lieskovci farníci č.d. 763,798,799,800,801,802,804,807 a v Lodne podľa rozpisu vo výveske.

Ďakujeme tým, ktorí upratovali v tomto týždni a tým, ktorí budú upratovať v nasledujúcom týždni.                                                                                                                                                                                                                     

 

Všetkým tým, ktorí budú mať v tomto týždni narodeniny, meniny alebo     iné  jubileum, prajem hojnosť Božieho požehnania.

 

www.farnostkysuckylieskovec.sk                                  e-mail:Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Tel.: 041/423 11 41 (aj odkazovač)

 

 

sobota, 10 február 2018 19:01

Šiesta nedeľa cez rok

Rímskokatolícka cirkev – Farnosť Kysucký Lieskovec

FARSKÉ OZNAMY

Šiesta nedeľa v období cez rok

11.2.2018

Liturgia týždňa:

Streda – Popolcová streda

 Sväté omše:

 

Kysucký Lieskovec

Lodno

Pondelok

18:00

 

Utorok

 

   16.45

Streda

18:00

    16.45

Štvrtok

              18:00 

 

Piatok

18:00 detská

   16:45

Sobota

8:00

 

Nedeľa

8:00, 11:00

9:30

Zbierka:

Budúcu nedeľu je zbierka na charitu

Popolcová streda:

Je pôst a zdržovanie sa mäsitého pokrmu. Je deň pokánia v celej Cirkvi.

Pri sv. omši bude požehnanie popola a značenie popolom.

Nácvik:

V piatok bude nácvik spevokolu Lienka o 16:30 v P. centre.

Krížová cesta:

V pôste budú bývať krížové cesty v piatok o 17:20 a v nedeľu o 14:30

Upratovanie:

Budúci týždeň upratujú  v Kys. Lieskovci farníci č.d. 774,775,783,784,786,787,794,797  a v Lodne podľa rozpisu vo výveske.

Ďakujeme tým, ktorí upratovali v tomto týždni a tým, ktorí budú upratovať v nasledujúcom týždni.                                                                                                                                                                                                                     

Všetkým tým, ktorí budú mať v tomto týždni narodeniny, meniny alebo     iné  jubileum, prajem hojnosť Božieho požehnania.

 

www.farnostkysuckylieskovec.sk                                  e-mail:Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Tel.: 041/423 11 41 (aj odkazovač)

 

 

 

 

 

sobota, 03 február 2018 21:19

Piata nedeľa cez rok

Rímskokatolícka cirkev – Farnosť Kysucký Lieskovec

FARSKÉ OZNAMY

Piata nedeľa v období cez rok

4.2.2018

Liturgia týždňa:

Pondelok – Sv. Agáty, panny a muč. sp.

Utorok – Sv. Pavla Mikiho a spol., muč., sp.

Sobota – Sv. Školastiky, panny, sp.

Sväté omše:

 

Kysucký Lieskovec

Lodno

Pondelok

18:00

 

Utorok

 

        16:45

Streda

7:00

    

Štvrtok

                     18:00 

 

Piatok

18:00 detská

16:45

Sobota

8:00

 

Nedeľa

8:00, 11:00

9:30

Zbierka:

Dnes je  zbierka pre potreby nášho kostola. Pán Boh zaplať. Nech vám to Pán Boh odplatí.

Nácvik detského spevokolu:

Nácvik detského spevokolu Lienka bude v piatok o 16:30 v Pastoračnom centre.

Upratovanie:

Budúci týždeň upratujú  v Kys. Lieskovci farníci č.d. 753,755,759,761,762,764,772,773 a v Lodne podľa rozpisu vo výveske.

Ďakujeme tým, ktorí upratovali v tomto týždni a tým, ktorí budú upratovať v nasledujúcom týždni.                                                                                                                                                                                                                     

 

Všetkým tým, ktorí budú mať v tomto týždni narodeniny, meniny alebo     iné  jubileum, prajem hojnosť Božieho požehnania.

 

www.farnostkysuckylieskovec.sk                                  e-mail:Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Tel.: 041/423 11 41 (aj odkazovač)

 

 

 

 

 

 

sobota, 27 január 2018 20:07

Štvrtá nedeľa cez rok

Štvrtá nedeľa v období cez rok

28.1.2018

Liturgia týždňa

Streda – Sv. Jána Bosca, kňaza, sp.

Piatok – Obetovanie Pána, sv.

Sobota - Sv. Blažeja, biskupa a mučeníka, sp.

Sväté omše:

 

Kysucký Lieskovec

Lodno

Pondelok

18:00

   

Utorok

 

   16:45

Streda

7:00

 

Štvrtok

               18:00 

   

Piatok

18:00

    16:45

Sobota

8:00

 

Nedeľa

8:00, 11:00

9:30

Zbierka

Budúcu nedeľu bude zbierka pre potreby kostola. Pán Boh zaplať.

Spovedanie na prvý piatok:

Pondelok: o 17:00 hod. v Kysuckom Lieskovci

Utorok:  o16:00 hod. v Lodne

Štvrtok: o17:00 hod. v Kysuckom Lieskovci

Piatok: o16:00 hod. v Lodne a v Kys. Lieskovci pol hodinu pred sv. omšou  - o 17:30 hod.

Nácvik detského spevokolu:

Nácvik detského spevokolu Lienka v piatok nebude, lebo sú prázdniny.

Požehnanie:

V piatok sa bude konať požehnanie sviec a v sobotu sa bude konať pri sv. omši požehnanie hrdla.

Maránske večeradlo:

V sobotu bude Mariánske večeradlo ráno o 7:15 a po bude sv. omša.

Oznam:

V sobotu 3.2.2018 o 15:00 hod. sa v Pastoračnom centre uskutoční 6. Ročník rodinného stolnotenisového turnaja. Všetci ste srdečne vítaní.

Upratovanie:

Budúci týždeň upratujú  v Kys. Lieskovci farníci č.d. 708,712,717,731,739,745,750,751  a v Lodne podľa rozpisu vo výveske.

Ďakujeme tým, ktorí upratovali v tomto týždni a tým, ktorí budú upratovať v nasledujúcom týždni.                                                                                                                                                                                                                     

Všetkým tým, ktorí budú mať v tomto týždni narodeniny, meniny alebo     iné  jubileum, prajem hojnosť Božieho požehnania.

www.farnostkysuckylieskovec.sk                                  e-mail:Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Tel.: 041/423 11 41 (aj odkazovač)

 

piatok, 19 január 2018 19:01

Tretia nedeľa cez rok

Rímskokatolícka cirkev – Farnosť Kysucký Lieskovec

FARSKÉ OZNAMY

Tretia nedeľa v období cez rok

21.1.2018

Liturgia týždňa:

Streda– Sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi, sp.

Štvrtok - Obrátenie sv. Pavla, apoštola, sv.

Piatok– Sv. Timoteja a Títa, biskupov, sp.

Sväté omše:

 

Kysucký Lieskovec

Lodno

Pondelok

              18:00

 

Utorok

 

   16.45

Streda

7:00

 

Štvrtok

              18:00

 

Piatok

              18:00 detská

16:45

Sobota

7:00

 

Nedeľa

8:00, 11:00

9:30

Nácvik detského spevokolu:

Nácvik detského spevokolu Lienka bude v piatok o 16:30 v Past. centre.

Modlitbové trojdnie matiek:

V piatok a v sobotu po sv. omši a v nedeľu o 14:30.

Oznam pre prvoprijímajúcich detí:

Prvé sväté prijímanie v našej farnosti: Kysucký Lieskovec 20.5. a Lodno 27.5.2018.

Upratovanie:

Budúci týždeň upratujú  v Kys. Lieskovci farníci č.d.694,695,697,699,700,703,706, 707 a v Lodne podľa rozpisu vo výveske.

Ďakujeme tým, ktorí upratovali v tomto týždni a tým, ktorí budú upratovať v nasledujúcom týždni.

Všetkým tým, ktorí budú mať v tomto týždni narodeniny, meniny alebo iné             jubileum, prajem hojnosť Božieho požehnania.

 

www.farnostkysuckylieskovec.sk                                 e-mail:Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Tel.: 041/423 11 41 (aj odkazovač)

 

 

 

sobota, 13 január 2018 18:30

Druhá nedeľa cez rok

Rímskokatolícka cirkev – Farnosť Kysucký Lieskovec

FARSKÉ OZNAMY

Druhá nedeľa v období cez rok

14.01.2018

Liturgia týždňa

Streda – Sv. Antona, opáta, sp.

 Sväté omše:

 

Kysucký Lieskovec

Lodno

Pondelok

18:00

 

Utorok

 

    16.45

Streda

7:00

 

Štvrtok

                     18:00 

 

Piatok

18:00

16:45

Sobota

8:00

 

Nedeľa

8:00, 11:00

9:30

Nácvik detského spevokolu:

Nácvik detského spevokolu Lienka v piatok nebude .

Upratovanie:

Budúci týždeň upratujú  v Kys. Lieskovci farníci č.d. 686,687,688,689,690,691,692,693 a v Lodne podľa rozpisu vo výveske.

Ďakujeme tým, ktorí upratovali v tomto týždni a tým, ktorí budú v nasledujúcom .

 

Všetkým tým, ktorí budú mať v tomto týždni narodeniny, meniny alebo iné jubileum, prajem hojnosť Božieho požehnania.

 

www.farnostkysuckylieskovec.sk                                 e-mail:Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Tel.: 041/423 11 41 (aj odkazovač)

 

 

 

Strana 1 z 34