Kysucký Lieskovec Lodno
Pondelok 18:00  
Utorok  

16:45

Streda 7:00  
Štvrtok

18:00

 
Piatok  18:00 detská  16:45
Sobota     
Nedeľa  8:00, 11:00 9:30
Jozef Šamaj

Jozef Šamaj

Pochádzam z Krásna nad Kysucou. Po skončení štúdia na Teologickej fakulte a po kňazskej vysviacke som pôsobil ako kaplán na sídlisku Žilina – Solinky. Neskôr ako správca farnosti v Lednických Rovniach, v Žiline – Vlčincoch. V r. 2009 som ukončil doktorandské štúdium na Filozofickej fakulte UKF v Nitre, odbor Kulturológia. Od 1.7.2010 pôsobím ako farár v Kysuckom Lieskovci.

sobota, 15 september 2018 18:06

Dvadsiata štvrtá nedeľa cez rok

Rímskokatolícka cirkev – Farnosť Kysucký Lieskovec

FARSKÉ OZNAMY

Dvadsiata štvrtá nedeľa v období cez rok

16.9. 2018

 

 

Liturgický kalendár:

Štvrtok – Sv. Ondreja Kima a Pavla Hasanga a spoločníkov, mučeníkov,sp.

Piatok – Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu, sviatok

Sv. omše:

 

Kysucký Lieskovec

Lodno

Pondelok

18:00

 

Utorok

 

16:45

Streda

7:00

 

Štvrtok

18:00

 

Piatok

18:00 detská

16:45

Sobota

 

               

Nedeľa

8:00, 11:00

9:30

Oznam:

Nová emailová adresa farnosti: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Nácvik detského spevokolu

V piatok  bude nácvik detského spevokolu Lienka o 16:30 v Pastoračnom centre. Kto by mal záujem spievať v detskom spevokole, radi privítame každé dieťa.

Upratovanie:

Budúci týždeň upratujú  v Kys. Lieskovci o 8:30 hod.(sobota) farníci č.d. 269,270,271,272,273,274,275,277 a v Lodne podľa rozpisu vo výveske.

Ďakujeme tým, ktorí upratovali v tomto týždni a tým, ktorí budú upratovať v nasledujúcom týždni.                     

                                                                                                                                                                                               

Všetkým tým, ktorí budú mať v tomto týždni narodeniny, meniny alebo     iné  jubileum, prajem hojnosť Božieho požehnania.

www.farnostkysuckylieskovec.sk                               e-mail:Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Tel.: 041/423 11 41 (aj odkazovač)

 

 

 

sobota, 08 september 2018 20:18

Dvadsiata tretia nedeľa cez rok

Rímskokatolícka cirkev – Farnosť Kysucký Lieskovec

FARSKÉ OZNAMY

Dvadsiata tretia nedeľa v období cez rok

9.9. 2018

 

 

Liturgický kalendár:

Streda – Najsvätejšieho mena Panny Márie, sp.

Štvrtok – Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi, sp.

Piatok – Povýšenie svätého kríža, sviatok

Sobota – Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska, slávnosť

Sv. omše:

 

Kysucký Lieskovec

Lodno

Pondelok

18:00

 

Utorok

 

14:30 pohrebná

Streda

7:00

 

Štvrtok

18:00

 

Piatok

18:00 detská

16:45

Sobota

8:00, 12:00 Rovne

9:30

Nedeľa

8:00, 11:00

9:30

Nácvik detského spevokolu Lienka:

V piatok o 16:30 hod. bude nácvik detského spevokolu Lienka v pastoračnom centre.

Oznam:

Sv. omša na Sedembolestnú P.Máriu pri kaplnke v Rovniach bude o 12:00 hod. O 11:00 sa budeme modliť krížovú cestu od dvojkríža ku kaplnke. Pozývam všetkých. Ak tomu bratia a sestry naše Miestne bratstvo Svetského františkánskeho rádu vás spolu s členmi Regionálnej rady a duchovným asistentom kapucínom Jozefom Timkom pozývajú na stretnutie a besedu „ K Prameňu v šľapajach sv. Františka z Assisi.“ Predstavia pri kaplnke tretí svetský rád, ako pozvánku pre tých, ktorí chcú hlbšie prežívať svoju vieru a napredovať v duchovnom živote, slobodných i tých, ktorí žijú v manželstvách.

Upratovanie:

Budúci týždeň upratujú  v Kys. Lieskovci farníci č.d. 261,262,263,264,265,266,267,268 v piatok o 18:30 hod. a v Lodne podľa rozpisu vo výveske.

Ďakujeme tým, ktorí upratovali v tomto týždni a tým, ktorí budú upratovať v nasledujúcom týždni.                     

                                                                                                                                                                                              

Všetkým tým, ktorí budú mať v tomto týždni narodeniny, meniny alebo     iné  jubileum, prajem hojnosť Božieho požehnania.

www.farnostkysuckylieskovec.sk                                 e-mail:Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Tel.: 041/423 11 41 (aj odkazovač)

sobota, 01 september 2018 18:25

Dvadsiata druhá nedeľa cez rok

Rímskokatolícka cirkev – Farnosť Kysucký Lieskovec

FARSKÉ OZNAMY

Dvadsiata druhá nedeľa v období cez rok

2.9. 2018

 

 

Liturgický kalendár:

Pondelok – Sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi, sp.

Piatok – Sv.Marka Križina, Melichara Grodzieckeho a Štefana Pongráca, kňazov a mučeníkov, sp.

Sobota – Narodenie Panny Márie, sv.

Sv. omše:

 

Kysucký Lieskovec

Lodno

Pondelok

8:00 pre žiakov

 

Utorok

 

16:45

Streda

18:00

 

Štvrtok

18:00

 

Piatok

18:00 detská

16:45

Sobota

15:00 sobášna

           

Nedeľa

8:00, 11:00

9:30

Zbierka:

Dnes po sv. omšiach bude prvonedeľná zbierka pre potreby kostolov.

Pán Boh zaplať za Vaše milodary.

Spovedanie pred prvým piatkom:

Utorok:  o 16:00 hod. v Lodne

Streda: o 17:00 hod. v Kysuckom Lieskovci aj pre žiakov a študentov

Štvrtok: o 17:00 hod. v Kysuckom Lieskovci

Piatok: o 16:00 hod. v Lodne a v Kysuckom Lieskovci  pred alebo po sv. omši

Zápis do spevokolu Lienka:

V piatok o 16:30 hod. bude zápis detí do detského spevokolu Lienka v pastoračnom centre. Prosím, aby s deťmi prišli aj rodičia (stačí jeden rodič).

Oznam:

V pondelok bude sv. omša vo farskom kostole ráno o 8:00 pre žiakov a študentov na začiatok nového školského roka. Pozývam všetkých žiakov, učiteľov a rodičov. V Lodne bude sv. omša pre žiakov a študentov budúcu nedeľu 9.9.2018 o 9:30.

Upratovanie:

Budúci týždeň upratujú  v Kys. Lieskovci farníci č.d. 250,251,254,256,257,258,259,260 a v Lodne podľa rozpisu vo výveske.

Ďakujeme tým, ktorí upratovali v tomto týždni a tým, ktorí budú upratovať v nasledujúcom týždni.                     

                                                                                                                                                                                               

Všetkým tým, ktorí budú mať v tomto týždni narodeniny, meniny alebo     iné  jubileum, prajem hojnosť Božieho požehnania.

www.farnostkysuckylieskovec.sk                                 e-mail:Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Tel.: 041/423 11 41 (aj odkazovač)

sobota, 25 august 2018 21:30

Dvadsiata prvá nedeľa cez rok

FARSKÉ OZNAMY

Dvadsiata prvá nedeľa v období cez rok

26.8.2018

Liturgia týždňa:

Pondelok – Sv. Moniky, sp.

Utorok – Sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi, sp.

Streda – Mučenícka smrť sv.Jána Krstiteľa, sp.

Sv. omše:

 

Kysucký Lieskovec

Lodno

Pondelok

7:00

 

Utorok

 

14:30 pohrebná

Streda

7:00

 

Štvrtok

18:00

 

Piatok

18:00

        16:45

Sobota

 

 

Nedeľa

8:00, 11:00

9:30

Zbierrka:

Budúcu nedeľu bude zbierka pre potreby našich kostolov. Pán Boh zaplať.

Nácvik spevokolu Lienka:

V piatok o 16:00 hod. bude nácvik detského spevokolu Lienka v pastoračnom centre. Pozývame aj ostatné deti, ktoré majú záujem spievať v spevokole a skrášliť tak sv. omše, aby prišli na nácvik.

Upratovanie:

Budúci týždeň upratujú  v Kys. Lieskovci farníci č.d. 239,240,242,243,244,245,248,249 a v Lodne podľa rozpisu vo výveske.

Ďakujeme tým, ktorí upratovali v tomto týždni a tým, ktorí budú upratovať v nasledujúcom týždni.                                                                                                                                                                                                                    

 

Všetkým tým, ktorí budú mať v tomto týždni narodeniny, meniny alebo     iné  jubileum, prajem hojnosť Božieho požehnania.

 

www.farnostkysuckylieskovec.sk                                 e-mail:Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Tel.: 041/423 11 41 (aj odkazovač)

 

 

 

 

sobota, 18 august 2018 19:49

Dvadsiata nedeľa cez rok

FARSKÉ OZNAMY

Dvadsiata nedeľa v období cez rok

19.8.2018

Liturgia týždňa:

Utorok – Sv. Pia X, pápeža, sp.

Streda – Panny Márie Kráľovnej, sp.

Piatok – Sv. Bartolomeja, apoštola, sv.

Sv. omše:

 

Kysucký Lieskovec

Lodno

Pondelok

7:00

14:30 pohrebná

Utorok

 

7:00

Streda

7:00

 

Štvrtok

18:00

 

Piatok

18:00

        16:45

Sobota

 

 15:00 sobášna

Nedeľa

8:00, 11:00

9:30

Upratovanie:

Budúci týždeň upratujú  v Kys. Lieskovci farníci č.d. 229,230,231,232,234,235,236,237 a v Lodne podľa rozpisu vo výveske.

Ďakujeme tým, ktorí upratovali v tomto týždni a tým, ktorí budú upratovať v nasledujúcom týždni.                                                                                                                                                                                                                     

 

Všetkým tým, ktorí budú mať v tomto týždni narodeniny, meniny alebo     iné  jubileum, prajem hojnosť Božieho požehnania.

 

www.farnostkysuckylieskovec.sk                                 e-mail:Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Tel.: 041/423 11 41 (aj odkazovač)

 

 

 

 

 

sobota, 11 august 2018 19:14

Devätnásta nedeľa cez rok

FARSKÉ OZNAMY

Devätnásta nedeľa v období cez rok

12.8. 2018

 

 

Liturgický kalendár:

Utorok – Sv. Maximiliána Máriu Kolbeho, kňaza a mučeníka, sp.

Streda – Nanebovzatie Panny Márie, slávnosť

Sv. omše:

 

Kysucký Lieskovec

Lodno

Pondelok

18:00

 

Utorok

18:00

 

Streda

18:00

               16:45

Štvrtok

nebude

 

Piatok

18:00 

16:45

Sobota

nebude

 

Nedeľa

8:00, 11:00

9:30

Oznam: Tento týždeň bude zmena sv. omší. Ďakujem za porozumenie.

Upratovanie:

Budúci týždeň v sobotu o 8:30 upratujú  v Kys. Lieskovci farníci č.d. 218,219,220,222,223,225,226,227  a v Lodne podľa rozpisu vo výveske.

Ďakujeme tým, ktorí upratovali v tomto týždni a tým, ktorí budú upratovať v nasledujúcom týždni.                                                                                                                                                                                                                     

 

Všetkým tým, ktorí budú mať v tomto týždni narodeniny, meniny alebo     iné  jubileum, prajem hojnosť Božieho požehnania.

 

www.farnostkysuckylieskovec.sk                                 e-mail:Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Tel.: 041/423 11 41 (aj odkazovač)

 

 

 

sobota, 04 august 2018 21:03

Osemnásta nedeľa cez rok

Rímskokatolícka cirkev – Farnosť Kysucký Lieskovec

FARSKÉ OZNAMY

Osemnásta nedeľa v období cez rok

5.8. 2018

 

 

Liturgický kalendár:

Pondelok – Premenenie Pána, sv.

Streda – Sv. Dominika, kňaza, sp.

Štvrtok – Sv. Terézie Benedikty z kríža, panny a muč., sv.

Piatok – Sv. Vavrinca, diakona, muč., sv.

Sobota - Sv. Kláry, panny, sp.

Sv. omše:

 

Kysucký Lieskovec

Lodno

Pondelok

18:00

               16:45

Utorok

 

16:45

Streda

7:00

 

Štvrtok

18:00 

 

Piatok

7:00 

nebude

Sobota

nebude

 

Nedeľa

8:00, 11:00

9:30

Zbierka:

Dnes po sv. omšiach je prvonedeľná zbierka pre potreby kostola. Pán Boh zaplať za Vaše milodary.

Farský letný tábor:

V pondelok o 17:00 hod. v pastoračnom centre bude organizačné stretnutie rodičov detí, ktoré idú do farského letného tábora. Odchod detí do tábora je v nedeľu 12.8.2018  o 15:00 hod. od farského kostola v Kysuckom Lieskovci.

Upratovanie:

Budúci týždeň v sobotu o 8:30 upratujú  v Kys. Lieskovci farníci č.d. 210 – školská bytovka,211,214,215,216,217  a v Lodne podľa rozpisu vo výveske.

Ďakujeme tým, ktorí upratovali v tomto týždni a tým, ktorí budú upratovať v nasledujúcom týždni.                                                                                                                                                                                                                     

Všetkým tým, ktorí budú mať v tomto týždni narodeniny, meniny alebo     iné  jubileum, prajem hojnosť Božieho požehnania.

www.farnostkysuckylieskovec.sk                                 e-mail:Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Tel.: 041/423 11 41 (aj odkazovač)

 

 

 

sobota, 28 júl 2018 19:34

Sedemnásta nedeľa cez rok

Rímskokatolícka cirkev – Farnosť Kysucký Lieskovec

FARSKÉ OZNAMY

Sedemnásta nedeľa v období cez rok

29.7.2018

Liturgia týždňa:

Utorok – Sv. Ignáca z Loyoly, kňaza, sp.

Streda -  Sv. Alfonza Márie de Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi, sp.

Sobota – Sv. Jána Márie Vianneyho, kňaza,  sp.

Sv.omše:

 

Kysucký Lieskovec

Lodno

Pondelok

18:00

 

Utorok

 

16:45

Streda

7:00

 

Štvrtok

               18:00 

 

Piatok

18:00

16:45

Sobota

nebude

 

Nedeľa

8:00, 11:00

9:30

Zbierka

Budúcu nedeľu je prvonedeľná zbierka pre potreby kostola. Pán Boh zaplať za Vaše milodary.

Spovedanie na prvý piatok:

Pondelok: o 17:00 hod. v Kysuckom Lieskovci

Utorok:  o 16:15 hod. v Lodne

Štvrtok: o 17:00 hod. v Kysuckom Lieskovci

Piatok: o 16:00 hod. v Lodne a v Kys. Lieskovci pol hodinu pred sv. omšou  - o 17:30 hod.

Upratovanie:

Budúci týždeň upratujú v Kys. Lieskovci farníci č.d. 200,201,204,205,206,207,209 – školská bytovka  a v Lodne podľa rozpisu vo výveske.

Ďakujeme tým, ktorí upratovali v tomto týždni a tým, ktorí budú upratovať v nasledujúcom týždni.                                                                                                                                                                                                                     

Všetkým tým, ktorí budú mať v tomto týždni narodeniny, meniny alebo iné jubileum, prajem hojnosť Božieho požehnania.

www.farnostkysuckylieskovec.sk                                 e-mail:Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Tel.: 041/423 11 41 (aj odkazovač)

 

 

 

sobota, 21 júl 2018 23:03

Šestnásta nedeľa cez rok

FARSKÉ OZNAMY

16. nedeľa v cezročnom období

22.7.2018

 

 

Liturgický kalendár:

Pondelok: sv. Brigity, rehoľníčky, patrónky Európy, sv.

Streda: sv. Jakuba, apoštola, sv.

Štvrtok: sv. Joachima a Anny, rodičov Panny Márie, sp.

Piatok: sv. Gorazda a spoločníkov, sp.

Sv. omše:

 

Kysucký Lieskovec

Lodno

Pondelok

18:00

 

Utorok

 

16:45

Streda

7:00

 

Štvrtok

18:00

 

Piatok

18:00

16:45

Sobota

nebude

 

Nedeľa

8:00, 11:00

9:30

.

Oznam:

Počas prázdnin nebudú bývať sv. omše v sobotu. Upratovanie farského kostola bude bývať v sobotu o 9:00.

Upratovanie:

Budúci týždeň upratujú v Kys. Lieskovci farníci č.d. 192,193,194,195,196,197,198,199  a v Lodne podľa rozpisu vo výveske.

Ďakujem tým, ktorí upratovali v tomto týždni a tým, ktorí budú upratovať v nasledujúcom týždni.  

                                                                                                                                                                                                      

Všetkým tým, ktorí budú mať v tomto týždni narodeniny, meniny alebo     iné  jubileum, prajem hojnosť Božieho požehnania.

 

www.farnostkysuckylieskovec.sk                                 e-mail:Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Tel.: 041/423 11 41 (aj odkazovač)

 

 

sobota, 14 júl 2018 18:21

Pätnásta nedeľa cez rok

FARSKÉ OZNAMY

15. nedeľa v cezročnom období

15.7.2018

 

 

Liturgický kalendár:

Utorok: Sv. Andreja- Svorada a Benedikta, pustovníkov, patrónov nášho kostola. sp.

Sv. omše:

 

Kysucký Lieskovec

Lodno

Pondelok

18:00

 

Utorok

 

14:30 pohrebná

Streda

7:00

 

Štvrtok

18:00

 

Piatok

18:00

16:45

Sobota

nebude

 

Nedeľa

8:00, 11:00

9:30

Dnes pri sv. omšiach a po nich budú vystavené relikvie sv. Andreja – Svorada a Beňadika k osobnej poklone. Úplné odpustky.

Dnes je aj hodová zbierka. Pán Boh zaplať za vaše milodary.

Oznam:

Počas prázdnin nebudú bývať sv. omše v sobotu. Upratovanie farského kostola bude bývať v sobotu o 9:00.

Upratovanie:

Budúci týždeň upratujú v Kys. Lieskovci farníci č.d. 181,182,183,184,185,186,189,191  a v Lodne podľa rozpisu vo výveske.

Ďakujem tým, ktorí upratovali v tomto týždni a tým, ktorí budú upratovať v nasledujúcom týždni.  

                                                                                                                                                                                                      

Všetkým tým, ktorí budú mať v tomto týždni narodeniny, meniny alebo     iné  jubileum, prajem hojnosť Božieho požehnania.

 

www.farnostkysuckylieskovec.sk                                 e-mail:Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Tel.: 041/423 11 41 (aj odkazovač)

 

 

 

 

 

Strana 1 z 37