Kysucký Lieskovec Lodno
Pondelok  18:00  
Utorok  

16:45

Streda   18:00  
Štvrtok

  18:00

 
Piatok  18:00  16:45
Sobota    8:00  
Nedeľa 8:00, 11:00   9:30 
Zmena letného času na zimný čas V nedeľu v noci z 28. októbra na 29. októbra 2017 čas meníme z 3:00 na 2:00 hod.
ČAROVNÉ VIANOCE prišli dnes k vám... Detský spevokol v Lodne a miništranti vás pozývajú vo štvrtok 25.12.2014 o 14:30 hod. do nášho kostola v Lodne na JASLIČKOVÚ POBOŽNOSŤ.
„Božia láska sa k nám prejavila v tom, že Boh poslal svojho jednorodeného Syna na svet, aby sme skrze neho mali život.“ (1Jn 4,9) Boh prišiel na svet, aby nám ukázal, Že len láska má cenu večnosti. Každé iné úsilie sa premení na ničotu. Konajme v Duchu lásky, aby sme sa stali hodní večného života.…
ČAROVNÉ VIANOCE prišli dnes k vám... Detský spevokol Lienka a miništranti vás pozývajú vo štvrtok 25.12.2014 o 16:00 hod. do nášho Farského kostola v Kysuckom Lieskovci na JASLIČKOVÚ POBOŽNOSŤ. Príďte sa s nami radovať z narodenia Ježiška.
MINIŠTRANTI Chcem povzbudiť všetkých chlapcov v Kys. Lieskovci aj v Lodne, aby sa zapojili do služby miništrantom. Je to krásna služba a výsada. Chcem vyzvať aj mládencov, ako i mužov a otcov, aby prišli miništrovať. Mám pripravené množstvo aktivít pre Vás. Každý deň máme možnosť v Pastoračnom centre Lienka pod kostolom, zahrať si stolný tenis,…
Centrum bolo posvätené 29.9. 2001 Farské pastoračné centrum LIENKA (Lieskovec nachádza Krista) Obnova Pastoračného centra " Zrúcať dom je ľahké, ťažšie je postaviť ho. Ľahké je kritizovať, ťažšie je konať ". Dnešný mladý človek potrebuje využiť svoj voľný čas. Ponúkajú sa mu rôzne možnosti, ale nie všetky sú užitočné. Aby správne vedel využívať čas, musíme…
Sviatosť krstu Krst - je prvou sviatosťou, bránou, ktorá nám otvára prístup k ostatným sviatostiam. Krst je sviatosťou znovuzrodenia z vody a Ducha Svätého. Čítať celý článok... Sviatosť Zmierenia Celá účinnosť pokánia je v tom, že nám navracia Božiu milosť a spája nás s Bohom v dokonalom priateľstve. Čítať celý článok... Sviatosť Manželstva Manželstvo môžu…
Krst je prvou sviatosťou, bránou, ktorá nám otvára prístup k ostatným sviatostiam. Krst je sviatosťou znovuzrodenia z vody a Ducha Svätého. Ustanovenie a obrad krstu Krst ustanovil Ježiš Kristus, keď zveruje apoštolom misijné poslanie s cieľom krstiť: "Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca, i Syna i Ducha Svätého" (Mt 28.…
Strana 1 z 4