Kysucký Lieskovec Lodno
Pondelok 18:00  
Utorok  

nebude

Streda 7:00  
Štvrtok

nebude

 
Piatok  18:00 detská  16:45
Sobota 8:00    
Nedeľa  8:00, 11:00 9:30
Jozef Šamaj

Jozef Šamaj

Pochádzam z Krásna nad Kysucou. Po skončení štúdia na Teologickej fakulte a po kňazskej vysviacke som pôsobil ako kaplán na sídlisku Žilina – Solinky. Neskôr ako správca farnosti v Lednických Rovniach, v Žiline – Vlčincoch. V r. 2009 som ukončil doktorandské štúdium na Filozofickej fakulte UKF v Nitre, odbor Kulturológia. Od 1.7.2010 pôsobím ako farár v Kysuckom Lieskovci.

sobota, 13 október 2018 18:53

Dvadsiata ôsma nedeľa cez rok

Rímskokatolícka cirkev – Farnosť Kysucký Lieskovec

FARSKÉ OZNAMY

Dvadsiata ôsma nedeľa v období cez rok

14.10.2018

Liturgia týždňa:

Pondelok: sv. Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi, sp.

Streda: sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka, sp.

Štvrtok: sv. Lukáša, evanjelistu, sv.

Sväté omše:

 

Kysucký Lieskovec

Lodno

Pondelok

                              18:00    

 

Utorok

 

      nebude

Streda

7:00

 

Štvrtok

nebude

 

Piatok

         18:00 detská

16:45

Sobota

8:00

 

Nedeľa

8:00, 11.00

9:30

Oznam:

Budúci týždeň bude p. farár na duchovných cvičeniach. Všetky záležitosti(pohreb, pomazanie chorých)  riešte na farskom úrade v Ochodnici.

Zbierka na misie:

Budúcu  nedeľu bude zbierka na misie. Pán Boh zaplať za vaše milodary.

Nácvik detského spevokolu:

V piatok  bude nácvik detského spevokolu Lienka o 16:30 v Pastor. centre.

Ruženec v októbri:

Október je zasvätený Panne Márii. Ruženec sa budeme modliť o 17:20 hod. pred sv. omšou. V piatok sa budú ruženec modlievať deti a mládež. Chcem poprosiť všetkých, aby sa zapojili do tejto modlitby.

Zápis na sv. birmovania:

V piatok 19.10. od 19:00 do 20:00 a v sobotu 20.10. od 9:30 do 11:00 bude v Pastoračnom centre Lienka zápis na budúcoročnú birmovku. Prihlásiť sa môžu žiaci a študenti od deviatej triedy Z.Š. a vyššie. Môžu sa zapísať aj dospelí, ktorí nemajú sv. birmovania. Na zápis príde birmovanec spolu aspoň s jedným rodičom.

Upratovanie:

Budúci týždeň upratujú v Kys. Lieskovci farníci č.d. 313,314,315,316,317,318,319,320  a  v Lodne podľa rozpisu vo výveske.

Ďakujeme tým, ktorí upratovali v tomto týždni a tým, ktorí budú upratovať v nasledujúcom týždni.                     

Všetkým tým, ktorí budú mať v tomto týždni narodeniny, meniny alebo     iné  jubileum, prajem hojnosť Božieho požehnania.

www.farnostkysuckylieskovec.sk                               e-mail:Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Tel.: 041/423 11 41 (aj odkazovač)

sobota, 06 október 2018 18:41

Dvadsiata siedma nedeľa cez rok

Rímskokatolícka cirkev – Farnosť Kysucký Lieskovec

FARSKÉ OZNAMY

Dvadsiata siedma nedeľa v období cez rok

7.10.2018

Liturgia týždňa:

Štvrtok: Výročie posviacky katedrálneho chrámu Najsvätejšej Trojice v Žiline, sv.

Sväté omše:

 

Kysucký Lieskovec

Lodno

Pondelok

                               18:00    

 

Utorok

 

        16:45

Streda

7:00

 

Štvrtok

18:00

 

Piatok

         18:00 detská

16:45

Sobota

8:00

 

Nedeľa

8:00, 11.00

9:30

Nácvik detského spevokolu:

V piatok  bude nácvik detského spevokolu Lienka o 16:30 v Pastor. centre.

Ruženec v októbri:

Október je zasvätený Panne Márii. Ruženec sa budeme modliť o 17:20 hod. pred sv. omšou. V piatok sa budú ruženec modlievať deti a mládež. Chcem poprosiť všetkých, aby sa zapojili do tejto modlitby.

Zápis na sv. birmovania:

V piatok 19.10. od 19:00 do 20:00 a v sobotu 20.10. od 9:30 do 11:00 bude v Pastoračnom centre Lienka zápis na budúcoročnú birmovku. Prihlásiť sa môžu žiaci a študenti od deviatej triedy Z.Š. a vyššie. Môžu sa zapísať aj dospelí, ktorí nemajú sv. birmovania. Na zápis príde birmovanec spolu aspoň s jedným rodičom.

 

Upratovanie:

Budúci týždeň upratujú v Kys. Lieskovci farníci č.d. 300,302,304,305,306,310,311,312  a  v Lodne podľa rozpisu vo výveske.

Tento týždeň neprišiel upratovať nikto z týchto čísel. Tak máte šancu v sobotu.

 

Všetkým tým, ktorí budú mať v tomto týždni narodeniny, meniny alebo     iné  jubileum, prajem hojnosť Božieho požehnania.

www.farnostkysuckylieskovec.sk                               e-mail:Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Tel.: 041/423 11 41 (aj odkazovač)

 

 

 

 

sobota, 29 september 2018 20:42

Dvadsiata šiesta nedeľa cez rok

Rímskokatolícka cirkev – Farnosť Kysucký Lieskovec

FARSKÉ OZNAMY

Dvadsiata šiesta nedeľa v období cez rok

30.9.2018

Liturgia týždňa:

Pondelok: Sv. Terézie z Lisieux, panny a učiteľky Cirkvi, sp.

Utorok: Svätých anjelov strážcov, sp.

Štvrtok: Sv. Františka Assiského, sp.

Sväté omše:

 

Kysucký Lieskovec

Lodno

Pondelok

                       18:00    

 

Utorok

 

    16.45

Streda

7:00

 

Štvrtok

18.00

     

Piatok

            18:00(detská)

16:45

Sobota

                        8:00

 

Nedeľa

8:00, 11.00

9:30

Zbierka:

Dnes po sv. omšiach je zbierka pre potreby našich kostolov. Pán Boh zaplať za vaše milodary.

Spovedanie pred prvým piatkom:

Pondelok: o 17:00 hod. v Kysuckom Lieskovci

Utorok:  o 16:00 hod. v Lodne

Štvrtok: o 17:00 hod. v Kysuckom Lieskovci

Piatok: o 16:00 hod. v Lodne a v Kysuckom Lieskovci  pol hodinu pred sv. omšou.

Ruženec v októbri:

Október je zasvätený Panne Márii. Ruženec sa budeme modliť o 17:20 pred sv. omšou. Chcem poprosiť deti a mládež, aby sa zapojili do tejto modlitby.

V sobotu o 7:15 bude Mariánske večeradlo.

Oznam:

Členovia Spolku sv. Vojtecha príďte si pre kalendáre a prineste 5 euro, vždy po sv. omši

Nácvik detského spevokolu

V piatok  bude nácvik detského spevokolu Lienka o 16: 30.

Upratovanie:

Budúci týždeň upratujú v Kys. Lieskovci farníci č.d. 288,289,291,292,296,297,298,299  a  v Lodne podľa rozpisu vo výveske.

Ďakujeme tým, ktorí upratovali v tomto týždni a tým, ktorí budú upratovať v nasledujúcom týždni.                                                                                                                                                                                                                     

Všetkým tým, ktorí budú mať v tomto týždni narodeniny, meniny alebo     iné  jubileum, prajem hojnosť Božieho požehnania.

www.farnostkysuckylieskovec.sk                              e-mail:Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Tel.: 041/423 11 41 (aj odkazovač)

 

sobota, 22 september 2018 20:00

Dvadsiata piata nedeľa cez rok

 

Rímskokatolícka cirkev – Farnosť Kysucký Lieskovec 

FARSKÉ OZNAMY

Dvadsiata piata nedeľa v období cez rok

23.9.2018

Liturgia týždňa: 

Štvrtok: sv. Vincenta de Paul, kňaza. Sp.

Sobota: Sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanielov, sv.  

Sväté omše: 

 

Kysucký Lieskovec

Lodno

Pondelok

                       7:00    

 

Utorok

 

    16.45

Streda

7:00

 

Štvrtok

18:00

     

Piatok

            18:00(detská)

16:45

Sobota

                        8:00

 

Nedeľa

8:00, 11.00

9:30

Zbierka: 

Budúcu nedeľu bude zbierka pre potreby našich kostolov. Pán Boh zaplať za vaše milodary. 

Nácvik detského spevokolu 

V piatok  bude nácvik detského spevokolu Lienka o 16: 30 v pastoračnom centre.. 

Upratovanie: 

Budúci týždeň upratujú v Kys. Lieskovci farníci č.d. 278,279,280,281,283,285,286,287  a  v Lodne podľa rozpisu vo výveske. 

Ďakujeme tým, ktorí upratovali v tomto týždni a tým, ktorí budú upratovať v nasledujúcom týždni.                                                                                                                                                                                                                   

Všetkým tým, ktorí budú mať v tomto týždni narodeniny, meniny alebo     iné  jubileum, prajem hojnosť Božieho požehnania. 

www.farnostkysuckylieskovec.sk                              e-mail:Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Tel.: 041/423 11 41 (aj odkazovač)

 

 

 

 

 

 

 

sobota, 15 september 2018 18:06

Dvadsiata štvrtá nedeľa cez rok

Rímskokatolícka cirkev – Farnosť Kysucký Lieskovec

FARSKÉ OZNAMY

Dvadsiata štvrtá nedeľa v období cez rok

16.9. 2018

 

 

Liturgický kalendár:

Štvrtok – Sv. Ondreja Kima a Pavla Hasanga a spoločníkov, mučeníkov,sp.

Piatok – Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu, sviatok

Sv. omše:

 

Kysucký Lieskovec

Lodno

Pondelok

18:00

 

Utorok

 

16:45

Streda

7:00

 

Štvrtok

18:00

 

Piatok

18:00 detská

16:45

Sobota

 

               

Nedeľa

8:00, 11:00

9:30

Oznam:

Nová emailová adresa farnosti: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Nácvik detského spevokolu

V piatok  bude nácvik detského spevokolu Lienka o 16:30 v Pastoračnom centre. Kto by mal záujem spievať v detskom spevokole, radi privítame každé dieťa.

Upratovanie:

Budúci týždeň upratujú  v Kys. Lieskovci o 8:30 hod.(sobota) farníci č.d. 269,270,271,272,273,274,275,277 a v Lodne podľa rozpisu vo výveske.

Ďakujeme tým, ktorí upratovali v tomto týždni a tým, ktorí budú upratovať v nasledujúcom týždni.                     

                                                                                                                                                                                               

Všetkým tým, ktorí budú mať v tomto týždni narodeniny, meniny alebo     iné  jubileum, prajem hojnosť Božieho požehnania.

www.farnostkysuckylieskovec.sk                               e-mail:Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Tel.: 041/423 11 41 (aj odkazovač)

 

 

 

sobota, 08 september 2018 20:18

Dvadsiata tretia nedeľa cez rok

Rímskokatolícka cirkev – Farnosť Kysucký Lieskovec

FARSKÉ OZNAMY

Dvadsiata tretia nedeľa v období cez rok

9.9. 2018

 

 

Liturgický kalendár:

Streda – Najsvätejšieho mena Panny Márie, sp.

Štvrtok – Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi, sp.

Piatok – Povýšenie svätého kríža, sviatok

Sobota – Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska, slávnosť

Sv. omše:

 

Kysucký Lieskovec

Lodno

Pondelok

18:00

 

Utorok

 

14:30 pohrebná

Streda

7:00

 

Štvrtok

18:00

 

Piatok

18:00 detská

16:45

Sobota

8:00, 12:00 Rovne

9:30

Nedeľa

8:00, 11:00

9:30

Nácvik detského spevokolu Lienka:

V piatok o 16:30 hod. bude nácvik detského spevokolu Lienka v pastoračnom centre.

Oznam:

Sv. omša na Sedembolestnú P.Máriu pri kaplnke v Rovniach bude o 12:00 hod. O 11:00 sa budeme modliť krížovú cestu od dvojkríža ku kaplnke. Pozývam všetkých. Ak tomu bratia a sestry naše Miestne bratstvo Svetského františkánskeho rádu vás spolu s členmi Regionálnej rady a duchovným asistentom kapucínom Jozefom Timkom pozývajú na stretnutie a besedu „ K Prameňu v šľapajach sv. Františka z Assisi.“ Predstavia pri kaplnke tretí svetský rád, ako pozvánku pre tých, ktorí chcú hlbšie prežívať svoju vieru a napredovať v duchovnom živote, slobodných i tých, ktorí žijú v manželstvách.

Upratovanie:

Budúci týždeň upratujú  v Kys. Lieskovci farníci č.d. 261,262,263,264,265,266,267,268 v piatok o 18:30 hod. a v Lodne podľa rozpisu vo výveske.

Ďakujeme tým, ktorí upratovali v tomto týždni a tým, ktorí budú upratovať v nasledujúcom týždni.                     

                                                                                                                                                                                              

Všetkým tým, ktorí budú mať v tomto týždni narodeniny, meniny alebo     iné  jubileum, prajem hojnosť Božieho požehnania.

www.farnostkysuckylieskovec.sk                                 e-mail:Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Tel.: 041/423 11 41 (aj odkazovač)

sobota, 01 september 2018 18:25

Dvadsiata druhá nedeľa cez rok

Rímskokatolícka cirkev – Farnosť Kysucký Lieskovec

FARSKÉ OZNAMY

Dvadsiata druhá nedeľa v období cez rok

2.9. 2018

 

 

Liturgický kalendár:

Pondelok – Sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi, sp.

Piatok – Sv.Marka Križina, Melichara Grodzieckeho a Štefana Pongráca, kňazov a mučeníkov, sp.

Sobota – Narodenie Panny Márie, sv.

Sv. omše:

 

Kysucký Lieskovec

Lodno

Pondelok

8:00 pre žiakov

 

Utorok

 

16:45

Streda

18:00

 

Štvrtok

18:00

 

Piatok

18:00 detská

16:45

Sobota

15:00 sobášna

           

Nedeľa

8:00, 11:00

9:30

Zbierka:

Dnes po sv. omšiach bude prvonedeľná zbierka pre potreby kostolov.

Pán Boh zaplať za Vaše milodary.

Spovedanie pred prvým piatkom:

Utorok:  o 16:00 hod. v Lodne

Streda: o 17:00 hod. v Kysuckom Lieskovci aj pre žiakov a študentov

Štvrtok: o 17:00 hod. v Kysuckom Lieskovci

Piatok: o 16:00 hod. v Lodne a v Kysuckom Lieskovci  pred alebo po sv. omši

Zápis do spevokolu Lienka:

V piatok o 16:30 hod. bude zápis detí do detského spevokolu Lienka v pastoračnom centre. Prosím, aby s deťmi prišli aj rodičia (stačí jeden rodič).

Oznam:

V pondelok bude sv. omša vo farskom kostole ráno o 8:00 pre žiakov a študentov na začiatok nového školského roka. Pozývam všetkých žiakov, učiteľov a rodičov. V Lodne bude sv. omša pre žiakov a študentov budúcu nedeľu 9.9.2018 o 9:30.

Upratovanie:

Budúci týždeň upratujú  v Kys. Lieskovci farníci č.d. 250,251,254,256,257,258,259,260 a v Lodne podľa rozpisu vo výveske.

Ďakujeme tým, ktorí upratovali v tomto týždni a tým, ktorí budú upratovať v nasledujúcom týždni.                     

                                                                                                                                                                                               

Všetkým tým, ktorí budú mať v tomto týždni narodeniny, meniny alebo     iné  jubileum, prajem hojnosť Božieho požehnania.

www.farnostkysuckylieskovec.sk                                 e-mail:Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Tel.: 041/423 11 41 (aj odkazovač)

sobota, 25 august 2018 21:30

Dvadsiata prvá nedeľa cez rok

FARSKÉ OZNAMY

Dvadsiata prvá nedeľa v období cez rok

26.8.2018

Liturgia týždňa:

Pondelok – Sv. Moniky, sp.

Utorok – Sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi, sp.

Streda – Mučenícka smrť sv.Jána Krstiteľa, sp.

Sv. omše:

 

Kysucký Lieskovec

Lodno

Pondelok

7:00

 

Utorok

 

14:30 pohrebná

Streda

7:00

 

Štvrtok

18:00

 

Piatok

18:00

        16:45

Sobota

 

 

Nedeľa

8:00, 11:00

9:30

Zbierrka:

Budúcu nedeľu bude zbierka pre potreby našich kostolov. Pán Boh zaplať.

Nácvik spevokolu Lienka:

V piatok o 16:00 hod. bude nácvik detského spevokolu Lienka v pastoračnom centre. Pozývame aj ostatné deti, ktoré majú záujem spievať v spevokole a skrášliť tak sv. omše, aby prišli na nácvik.

Upratovanie:

Budúci týždeň upratujú  v Kys. Lieskovci farníci č.d. 239,240,242,243,244,245,248,249 a v Lodne podľa rozpisu vo výveske.

Ďakujeme tým, ktorí upratovali v tomto týždni a tým, ktorí budú upratovať v nasledujúcom týždni.                                                                                                                                                                                                                    

 

Všetkým tým, ktorí budú mať v tomto týždni narodeniny, meniny alebo     iné  jubileum, prajem hojnosť Božieho požehnania.

 

www.farnostkysuckylieskovec.sk                                 e-mail:Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Tel.: 041/423 11 41 (aj odkazovač)

 

 

 

 

sobota, 18 august 2018 19:49

Dvadsiata nedeľa cez rok

FARSKÉ OZNAMY

Dvadsiata nedeľa v období cez rok

19.8.2018

Liturgia týždňa:

Utorok – Sv. Pia X, pápeža, sp.

Streda – Panny Márie Kráľovnej, sp.

Piatok – Sv. Bartolomeja, apoštola, sv.

Sv. omše:

 

Kysucký Lieskovec

Lodno

Pondelok

7:00

14:30 pohrebná

Utorok

 

7:00

Streda

7:00

 

Štvrtok

18:00

 

Piatok

18:00

        16:45

Sobota

 

 15:00 sobášna

Nedeľa

8:00, 11:00

9:30

Upratovanie:

Budúci týždeň upratujú  v Kys. Lieskovci farníci č.d. 229,230,231,232,234,235,236,237 a v Lodne podľa rozpisu vo výveske.

Ďakujeme tým, ktorí upratovali v tomto týždni a tým, ktorí budú upratovať v nasledujúcom týždni.                                                                                                                                                                                                                     

 

Všetkým tým, ktorí budú mať v tomto týždni narodeniny, meniny alebo     iné  jubileum, prajem hojnosť Božieho požehnania.

 

www.farnostkysuckylieskovec.sk                                 e-mail:Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Tel.: 041/423 11 41 (aj odkazovač)

 

 

 

 

 

sobota, 11 august 2018 19:14

Devätnásta nedeľa cez rok

FARSKÉ OZNAMY

Devätnásta nedeľa v období cez rok

12.8. 2018

 

 

Liturgický kalendár:

Utorok – Sv. Maximiliána Máriu Kolbeho, kňaza a mučeníka, sp.

Streda – Nanebovzatie Panny Márie, slávnosť

Sv. omše:

 

Kysucký Lieskovec

Lodno

Pondelok

18:00

 

Utorok

18:00

 

Streda

18:00

               16:45

Štvrtok

nebude

 

Piatok

18:00 

16:45

Sobota

nebude

 

Nedeľa

8:00, 11:00

9:30

Oznam: Tento týždeň bude zmena sv. omší. Ďakujem za porozumenie.

Upratovanie:

Budúci týždeň v sobotu o 8:30 upratujú  v Kys. Lieskovci farníci č.d. 218,219,220,222,223,225,226,227  a v Lodne podľa rozpisu vo výveske.

Ďakujeme tým, ktorí upratovali v tomto týždni a tým, ktorí budú upratovať v nasledujúcom týždni.                                                                                                                                                                                                                     

 

Všetkým tým, ktorí budú mať v tomto týždni narodeniny, meniny alebo     iné  jubileum, prajem hojnosť Božieho požehnania.

 

www.farnostkysuckylieskovec.sk                                 e-mail:Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Tel.: 041/423 11 41 (aj odkazovač)

 

 

 

Strana 1 z 37