Kysucký Lieskovec Lodno
Pondelok 18:00  
Utorok  

16:45

Streda 7:00  
Štvrtok

18:00

 
Piatok 18:00  16:45
Sobota 8:00  
Nedeľa 8:00, 11:00   9:30 
august 07, 2017 2043

Farský úrad

 Adresa: Kysucký Lieskovec 307, 023 34 Telefón: 041 423 11 41 ( aj odkazovač) Stranka farnosti: www.farnostkysuckylieskovec.sk e-mail: samaj.jozef@gmail.com IČO: 31 914 161 Bankový účet: Slovenská sporiteľňa: 0051980088/0900 Farár: PhDr. Jozef Šamaj Na dôchodku: Mgr. Jozef Šuráb, Hon. dekan… Čítaj viac...
júl 22, 2017 33

Šestnásta nedeľa cez rok

Rímskokatolícka cirkev – Farnosť Kysucký Lieskovec FARSKÉ OZNAMY Šestnásta nedeľa v období cez rok 23.7.2017 Liturgia týždňa: Utorok – Sv. Jakuba, apoštola, sv. Streda – Sv. Joachima a Anny, rodičov Panny Márie, sp. Štvrtok – Sv. Gorazda a spol. sp. Sobota – Sv. Marty, sp. Sväté omše: Kysucký… Čítaj viac...
júl 15, 2017 68

Pätnásta nedeľa cez rok

FARSKÉ OZNAMY 15. nedeľa v cezročnom období 16.07.2017 Liturgický kalendár: Pondelok: Sv. Andreja- Svorada a Benedikta, pustovníkov, patrónov nášho kostola. sp. Sobota – Sv Márie Magdalény, sv. Budúcu nedeľu sú v našej farnosti hody – sv. Andreja-Svorada a Benedikta, pustovníkov, sv. Kysucký… Čítaj viac...
júl 09, 2017 44

Štrnásta nedeľa cez rok

Rímskokatolícka cirkev – Farnosť Kysucký Lieskovec FARSKÉ OZNAMY 14. nedeľa v cezročnom období 9.7.2017 Liturgický kalendár: Utorok: Sv. Benedikta, opáta, patróna Európy, sv. Sobota: Sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi, sp. Sv. omše: Kysucký Lieskovec Lodno Pondelok 18:00 Utorok 16:45 Streda… Čítaj viac...
júl 01, 2017 105

Trinásta nedeľa cez rok

Rímskokatolícka cirkev – Farnosť Kysucký Lieskovec FARSKÉ OZNAMY 13. nedeľa v cezročnom období 2.7.2017 Liturgický kalendár: Pondelok: Sv. Tomáša, apoštola, sv. Streda: Sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov, slávnosť Sv. omše: Kysucký Lieskovec Lodno Pondelok 18:00 Utorok 16:45 Streda 8:00,… Čítaj viac...
jún 24, 2017 76

Dvanásta nedeľa cez rok

Rímskokatolícka cirkev – Farnosť Kysucký Lieskovec FARSKÉ OZNAMY 12. nedeľa v cezročnom období 25.6.2017 Liturgický kalendár: Štvrtok: Sv. Petra a Pavla, apoštolov, slávnosť Sobota: Fatimská sobota Sv. omše: Kysucký Lieskovec Lodno Pondelok 18:00 Utorok 16:45 Streda 7:00 Štvrtok 18:00 16:45 Piatok… Čítaj viac...
jún 17, 2017 92

Jedenásta nedeľa cez rok

Rímskokatolícka cirkev – Farnosť Kysucký Lieskovec FARSKÉ OZNAMY Jedenásta nedeľa v období cez rok 18.6.2017 Streda: Sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka Piatok: Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, Slávnosť Sobota: Narodenie sv. Jána Krstiteľa, slávnosť Kysucký Lieskovec Lodno Pondelok 18:00 Utorok 16:45… Čítaj viac...
jún 10, 2017 103

Nedeľa Najsvätejšej Trojice

Rímskokatolícka cirkev – Farnosť Kysucký Lieskovec FARSKÉ OZNAMY Nedeľa Najsvätejšej Trojice 11.6.2017 Štvrtok: Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi, Slávnosť Kysucký Lieskovec Lodno Pondelok 7:00 Utorok 7:00 Streda 18:00 Štvrtok 18:00 s procesiou 16:45 s procesiou Piatok 18:00 detská 16:45 Sobota… Čítaj viac...

O farnosti

Každá krajina, každý národ, každé mesto, obec i farnosť má svoju vlastnú neoceniteľnú históriu, s ktorou sú nerozlučne spojené i mnohé historické a kultúrne pamiatky.

Hodnotou každej farnosti je bezpochyby kostol- Boží i náš chrám. I keď nemusí mať vždy veľkú umeleckú hodnotu, predsa miesto i jeho úloha vo farnosti sú nenahraditeľné. A v tom je neoceniteľná hodnota.

Farnosť Kysucký Lieskovec spolu s filiálkou Lodno, je farnosťou, ktorá je živá. Je otvorená pre všetky vekové kategórie. Deti, mládež, rodiny, seniori. Sme otvorení pre všetkých. Tešíme sa na každého.

PhDr. Jozef Šamaj, správca farnosti a veriaci

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Kysucký Lieskovec

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Kysucký Lieskovec

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Kysucký Lieskovec